Điều khoản & Điều kiện

Tóm tắt

  • Twoo điều hành một cộng đồng mà hầu hết nội dung được cung cấp bởi các thành viên.
  • Bạn chịu trách nhiệm về thông tin đăng nhập của bạn và cho tất cả các nội dung mà bạn đăng. Bạn không thể gửi bất kỳ nội dung bất hợp pháp hoặc có hại.
  • Trong khi Twoo có thể thỉnh thoảng duyệt nội dung được đăng tải bởi các thành viên, Twoo không chịu trách nhiệm về nội dung được đăng tải bởi các thành viên.
  • Bạn đồng ý nhận thông báo về các hoạt động hoặc email về sơ yếu của bạn. Bạn có thể thay đổi số lượng thông báo bạn muốn nhận trong mục Thiết lập bất kỳ lúc nào.
  • Việc không tuân thủ có thể dẫn đến chấm dứt hoặc đình chỉ mà không cần cảnh báo.
  • Trách nhiệm của Twoo được giới hạn chặt chẽ.