Gabay sa seguridad online
 • Gabay sa seguridad online
 • Pulisya

Gabay sa Online at Offline na kaligtasan.

Sa Twoo, aming sini-seryoso ang kaligtasan ng aming mga miyembro. Aming laging mino-moderate lahat ng profiles, litrato at mga lengwahe na ginagamit sa site at ginagawa namin lahat upang masiguro ang seguridad ng iyong privacy at kaligtasan. Subalit, aming nararandaman na importanteng ipaalala sa iyo na ang kaligtasan online ay iyo ding responsibilidad. Kaya nga maging maingat bago ka umaksyon. Siguraduhin ang iyong kaligtasan!

Contact Info at Pag-uulat sa Abuso

Maaaring isumbong sa amin ang kahit anong paglabag sa iyong maranasan. i-Report ang kahit anong pag-stalk, sekswal na pag-assault, pekeng profile, at iba pa. kaagad! i-Block ang kahit sinong lumalabag upang hindi ka na nila makontak pa at ipaalam sa amin upang aming ma-i-block ang mga profile ng mga lumalabag sa Twoo.

Kaligtasan Online

Narito ang ilang tip na makakatulong sa iyong maprotektahan ang iyong sarili, mula sa pagiging biktima ng ibang taong may ibang motibo.

 • Panatilihing ligtas ang iyong account.

  Pumili ng isang natatanging password at pangalagaan ito. Aming lubos na nirerekomenda na iyong baguhin ang iyong password sa ibat ibang pagkakataon. Huwag i-forward ang mga e-mail galing sa Twoo sa kahit kanino, sapagkat ang mga link sa iyong e-mail ay mayroong direktang koneksyon sa iyong account.

 • Pagtiwalaan ang kutob mo.

  Ang iyong instinct ay isang makapangyarihang tool na tutulong sa iyo upang mag desisyon na magpatuloy pa sa isang tao o kung ito'y dapat tanggihan at takbuhan. Kung ang isang bagay ay ramdam mong hindi dapat, maaaring hindi nga ito dapat.

 • Huwag agad-agad ibigay ang iyong mga personal na detalye.

  Huwag agad magbigay ng anumang personal na impormasyon gaya ng address mo sa bahay o lugar na pinagtatrabahuhan. Gumamit ng cell phone, isang di kilalang serbisyo sa telepono o Skype kung gusto mong tumawag, pero huwag ibigay ang iyong numero ng telepono sa bahay.

 • Tandaan ang iyong netiquette o pag-uugali sa internet at maging mabait!

  Hindi lang dahil sa hindi mo hilig ang isang tao, ay may karapatan ka nang maging bastos sa kanila.

Makipagkilala Offline

Ang Twoo ay hindi lang tumutulong sa mga tao upang mabuo ang mga relasyon at upang hikayatin sila upang bantayan ang kanilang seguridad. Bago ka magpasya upang makipagkita sa iyong online contact ng personal, i-konsidera ang ilang mga gabay upang matulungan ka sa iyong unang pakikipagkita.

 • Huwag madaliin ang mga bagay.

  Huwag madaliin ang pakikipagkita sa iyong cyber friend offline and huwag payagan ang kahit sino na madaliin ka. Maglaan ng ilang pang panahon upang makilala ang isat-isa online bago makipagusap sa telepono or makipagkita offline.

 • Makipagkita sa isang pampublikong lugar sa inyong unang pagkikita.

  Kung makikipagkita, gawin ito sa isang pampublikong lugar kung saan ay makikita kayo ng ibang mga tao. Sabihin sa iyong mga kakilala kung saan ka pupunta at kung sino ang kasama mo. Kumuha ng iyong sariling sasakyan at siguraduhin na ito ang iyong gagamitin, ang pagsakay sa sasakyan ng isang taong hindi mo kakilala ay hindi magandang ideya.

 • Maging alerto sa pakikipagkita sa isang online na kaibigan.

  Kung may maramdaman kang hindi tama, umalis ka na. Huwag umasa lamang sa mga litrato. Aming mino-moderate ang mga ito sa abot ng aming makakaya, ngunit ito ay maaaring isang lumang litrato o litrato ng ibang tao.

Kaligtasan ng Kalusugan

Sa Twoo aming inaalala ang kapakanan ng aming komunidad. Aming inilista ang ilang importanteng tips sa Kaligtasan sa Kalusugan na maaaring ikonsidera sa pagbuo ng bagong relasyon.

 • Maging open at tapat.

  Ang Komunikasyon ay importante at ang paguusap ng open tungkol sa sex at ang potensyal na mga kahihitnan nito ay nagpapakita na iyong nirerespeto ang iyong sarili at ang iyong partner. Nararapat lamang na pagusapang ang tungkol sa paggamit ng proteksyon, ang pagpapatingin para sa STD at iba pa. Maraming STD ang nalulunasan at nagagamot. Upang maiwasan ang panganib na ma impeksyon o ma-impeksyon muli, importanteng maging tapat sa iyong partner.

 • Protektahan ang iyong sarili.

  Gumamit ng proteksyon upang bumaba ang panganib na mahawa or makapagpasa ng STD. Ang Condoms ay dapat laging gamitin upang maging epektibo ito.

 • Maging mapagmatyag.

  Ang kaalaman ay kapangyarihan. Paalalahanan ang iyong sarili tungkol sa ibat ibang uri ng STD, mga sintomas nito at kung paano ito maipapasa.

 • Maging Alerto.

  Ang ibang STD ay hindi agad magpapakita ng mga sintomas. Ang regular na pag test ay ipinapayo. Madaming opsyon sa pagpapasuri. Kausapin ang iyong doktor tungkol dito.

 • Kailangan ng tulong?

  Mayroong madaming lokal na organisasyon na nagbibigay ng supporta at impormasyon. Hanapin ang inyong lokal na information centre kung may katanungan ka pa tungkol sa sex, sekswalidad, pamilya, at hindi katanggap-tanggap na paguugali o kausapin ang iyong GP.