Pahayag sa Pagkapribado

Epektibong Petsa: 08/30/2016

Ang Website ay pag-aari ng Massive Media Match NV, isang kompanyang nakarehistro sa Ghent, Belgium na may numero ng kompanyang 0537.240.636.

Ang Pahayag sa Pagkapribado na ito ay nilikha upang ipakita ang aming matibay na pagtugon sa iyong karapatan sa pagkapribado at proteksyon ng data. Pinoproseso ng Twoo ang iyong personal na data alinsunod sa karampatang seguridad para sa iyong proteksyon at alinsunod sa Pahayag sa Pagkapribado na ito, at pati na ra sa mahihigpit na batas ukol sa proteksyon ng data ng Belgium at Europe.

Ang Pahayag sa Pagkapribado na ito ay bahagi ng Mga Tuntunin at Kondisyon ng Twoo at dapat basahin nang mabuti. Tinutukoy dito ang iyong mga karapatan at ipinapaliwanag kung paano mo magagamit ang mga ito. Ang anumang paggamit sa Website ay nagpapahiwatig ng ganap na pagtanggap sa Pahayag sa Pagkapribado.

Uri ng personal na data na aming kinokolekta
 • Pampublikong impormasyon na in-upload mo:

  • Impormasyon sa profile mo, mga litrato ...
  • Mga mensaheng ipinadala sa ibang user.
 • Pribadong impormasyon na in-upload mo:

  • Data ng pag-aari tulad ng username at password mo.
  • Ang mga setting mo.
 • History at log:

  • Oras, petsa at URL ng lahat ng pahina ng Twoo na binisita mo.
  • Ang mga paghahanap na isinagawa mo sa website.
  • Teknikal na impormasyon tungkol sa Internet browser at computer mo.

Sa panahon ng iyong pagpaparehistro (at pagkatapos nito), maaari mo kaming bigyan ng impormasyon tungkol sa iyong pangalan, e-mail address, kasarian, petsa ng kapanganakan, lokasyon at ilang opsyonal na detalye tungkol sa iyong sarili. Maliban sa kasarian at araw ng kapanganakan, maaaring i-edit ang mga detalye ng iyong profile sa Twoo kahit kailan.

Kung pipiliin mong magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa iyong sarili, kami ay tuwiran mong binibigyan ng pahintulot na gamitin ang impormasyon na iyon gaya ng inilalitrato sa Pahayag sa Pagkapribado na ito.

Ano ang ginagawa namin sa personal na data mo?

Ginagamit namin ang iyong personal na data upang:

 • I-publish ang impormasyon na gusto mong gawing pampubliko, alinsunod sa mga kondisyon na nakasaad sa mga setting mo.
 • Mapayagan kang magamit ang Website sa wastong paraan, ayon sa mga setting mo.
 • Magsagawa ng pangkalahatang administrasyon sa kostumer.
 • Padalhan ka ng mga sulat tungkol sa Website, pati na rin sa iba naming mga produkto at serbisyo.
 • Bigyan ka ng mga patalastas na nababagay sa profile mo.
 • Imbestigahan ang panloloko at mga paglabag sa aming Patakaran sa Pag-uugali.
 • Makagawa ng mga istatistikang di nakikilala (anonymous statistics) tungkol sa (mga user ng) Website, upang mas mapaganda pa ang Website o makapagbigay ng istatistikal na impormasyon sa mga ikatlong partido.
 • Nirerehistro ka sa at ipinapakita ang profile mo sa ibang social website na pag-aari ng Massive Media Match NV o ang ibang kompanya na siter, daughter o parent.

Baka magustuhan mo na padalhan ka namin ng mga e-mail na may kasamang notipikasyon tungkol sa mga bagong mensahe o para sa ibang ga layuning kaugnay ng paggamit ng Website. Maaari kang sumali o tumanggi sa mga mensaheng ito sa iyong "Mga Setting".

Sa pamamagitan ng pagpaparehistro sa Website, tinatanggap mo at ikaw ay sumasang-ayon na ang data sa profile at ang ibang impormasyon na iyong ibibigay, kabilang ang sensitibong personal na data, ay maaaring ma-access mula sa mga bansang nasa labas ng Belgium. Mangyaring tandaan na ang mga bansang nasa labas ng Europa ay maaari may mas mababang pamantayan ukol sa proteksyon ng data, kaysa sa Belgium.

Paano ibinabahagi ang iyong personal na data sa mga ikatlong partido

Maaaring ma-access ng mga ikatlong partido ang lahat ng impormasyong ginusto mong maging pampubliko, alinsunod sa mga kondisyong nakasaad sa mga setting ng iyong pagkapribado.

Galit kami sa spam gaya mo. Ang e-mail address mo ay hindi namin ibinabahagi sa kahit anong ikatlong partido.

Ang mga istatistikal o di nakikilalang impormasyon tungkol sa aming mga user ay maaaring ibahagi para sa layunin ng marketing at promosyon. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi namin kailanman ibinabahagi ang impormasyon na maaaring gamitin upang matukoy kung sino ka.

Hindi namin kailanman ibinabahagi ang alinman sa iyong iba pang personal na data sa kahit sinong ikatlong partido, maliban kung ibigay mo ang iyong tuwirang pahintulot. Ngunit, maaari kaming magbigay ng access sa iyong personal na data sa mga kaso ng iligal na paggamit, kapag kami ay nakatanggap ng mga utos mula sa ligal na awtoridad o upang mapangalagaan ang aming mga karapatan.

Cookies at web bugs

Ang website ay gumagamit ng cookies upang makilala ka bilang isang user ng Website, upang matandaan ang iyong wika, at upang mas mapadali ang iyong pag-navigate sa Website. Maaari mong tanggalin ang cookies sa Internet browser mo, ngunit hindi gagana nang maayos ang ilang bahagi ng Website kapag ginawa mo ito.

Tagal ng storage at lokasyon

Ipinapataw ng Twoo ang mga sumusunod na mga tuntunin ukol sa storage:

 • Ang impormasyong in-upload mo: ay tinatago sa loob ng 6 na buwan pagkatapos mong burahin ang impormasyong ito, o pagkatapos burahin ang iyong account. (Tandaan: maaari mong burahin ang iyong account sa anumang oras. Kung hindi ka mag-log in sa account mo sa loob ng 6 na buwan, maaaring mabura nang awtomatiko ang account mo.
 • History and logs: ay itatago sa loob ng 6 na buwan matapos likhain ang history item o log event.
 • Cookies: ang cookies na ginamit sa Website ay magtatagal ng hanggang 100 araw.

Ang iyong personal na data ay maaaring mai-store sa isang bansang nasa labas ng EU.

Mga hakbang sa seguridad

Ang mga hakbang sa seguridad ng Twoo ay humahadlang sa pagkawala, maling paggamit, at pag-iiba ng impormasyon na nasasailalim sa aming kontrol. Gumagamit ang Twoo ng mga batayang tanggap sa industriya upang mapangalagaan ang pagkakompidensyal ng iyong personal na impormasyon. Habang ang "perpektong seguridad" ay hindi umiiral sa Internet, nagsisikap ang aming mga teknikal na eksperto sa Twoo upang masiguro ang iyong kaligtasan online.

Ang mga karapatan mo

Maaari mong ma-access ang iyong personal na data nang libre (at itama ito, o kung itinama ito, kung naaangkop). Mangyaring i-update kaagad ang iyong impormasyon kapag ito ay nagbago.

Maaari kang tumanggi na gamitin ang iyong personal na data para sa mga layunin ng direct marketing.

Huwag Subaybayan ang Paglalantad

Ang Huwag Subaybayan o Do Not Track ('DNT') ay isang kagustuhan ukol sa privacy na maaaring i-set ng mga users sa kanilang mga browser. Ang DNT ay isang paraan para sa mga users upang sabihin sa mga website at iba pang serbisyo na hindi nila nais na makolekta ang ilang impormasyon tungkol sa kanilang pagbisita sa mga website o iba pang online services. Kami ay nakatuon sa pagbibigay sa iyo ng mga makabuluhang pagpipilian tungkol sa mga impormasyon na aming kinokolekta. Ngunit, hindi namin nakikilala o nakikilala sa kahit anong DNT signals, dahil ang Internet industry ay naglalayon tungo sa pag-define kung ano ang eksaktong kahulugan ng DNT, kung ano ang kahulugan sa pagsunod sa DNT, at kung ano ang kawaniwang approach sa pag-respond sa DNT

Kontrol sa iyong password

Hindi mo maaaring ibigay ang iyong password sa kaninomang ikatlong partido, o ibahagi ito sa kaninomang ikatlong partido. Ang pagpapanatiling ligtas sa password mo ay iyong pananagutan.

Kung ang password mo ay nasiwalat o nanakaw, agad na palitan ang iyong password gamit ang Mga Setting. Mangyaring ipaalam sa amin ang anumang tungkol sa paglabag sa pagkapribado o abuso sa login data sa pamamagitan ng pagpapadala ng e-mail sa abuse-tl@twoo.com.

Mahigpit naming inirerekomenda na ibahin ang password mo kada ilang panahon. Mababawasan ng pagpili ng ligtas na password ang pag-access sa iyong account nang walang awtorisasyon.

Pag-iimport ng mga contact mo

Sa ilang bansa, inaalok ng Twoo ang mga miyembro ng import tool para mabilis na maimbitahan ang mga contact mo na magparehistro sa Twoo. Kapag nagpasya kang i-import ang mga contact mo, kinokompirma mo na pinayagan ka nilang gawin ito at tinatanggap mo na ang isang awtomatikong imbitasyon sa e-mail at paalala ang ipapadala sa ngalan mo, sa mga contact na pinili mo. Tinatago ng Twoo ang mga detalye ng mga kaibigan mo para lang awtomatikong ma-connect sila sa iyo pagkatapos nilang magparehistro.

Hindi nagbebenta ang Twoo ng mga email address ni ginagamit ang mga ito upang magpadala ng ibang mga sulat liban sa mga imbitasyon. Maaaring i-click ng iyong mga contact ang link na itigil ang subskripsyon sa mga sulat ng imbitasyon upang umiwas sa pagtanggap ng iba pang imbitasyon mula sa Twoo.

Mga Pagbabago sa Pahayag sa Pagkapribado na ito.

Nirereserba namin ang karapatang baguhin ang Pahayag sa Pagkapribado na ito, sa anumang oras. Ang anumang pagbabago sa Pahayag sa Pagkapribado na ito ay ipapaskil sa Website na ito upang palagi mong nalalaman ang impormasyon na aming kinokolekta, kung paano namin ito ginagamit, at sa aling mga pagkakataon namin ibinabahagi ito.

Ang mga binagong bersyon ay magkakabisa tatlumpung (30) araw pagkatapos nito ma-publish sa Website.