ข้อตกลงและเงื่อนไข

ใจความสรุป
 1. Twoo ได้ดำเนินการทำแพลตฟอร์มสำหรับการเก็บเนื้อหาส่วนใหญ่ของสมาชิก
 2. คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลของคุณในการเข้าสู่ระบบรวมทั้งเนื้อหาทั้งหมดที่คุณลงประกาศ คุณไม่ควรลงประกาศเนื้อหาที่ผิดกฏหมาย หรือ เป็นโทษกับผู้ใดผู้หนึ่ง
 3. ในขณะที่ Twoo อาจจะปกปิดเนื้อหาที่ลงประกาศแล้วโดยสมาชิกเป็นครั้งคราว Twoo จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ลงประกาศแล้วโดยสมาชิก
 4. คุณตกลงที่จะรับการแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวหรืออีเมลที่เกี่ยวข้องกับประวัติส่วนตัวของคุณ คุณสามารถปรับเปลี่ยนการแจ้งเตือนที่คุณต้องการจะรับในการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
 5. การไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลถึงการสิ้นสุดหรือระงับโดยไม่มีการเตือน
 6. ความรับผิดชอบของ Twoo มีอยู่จำกัด
ความยินยอม

เว็บไซต์ Twoo.com และแอพพลิเคชั่น Twoo ที่สามารถดาวน์โหลดได้ ("เว็บไซต์") เป็นเจ้าของโดย Massive Media Match NV ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในเมืองเก้นท์ ประเทศเบลเยี่ยม ด้วยหมายเลขบริษัท 0537.240.636 (ต่อจากนี้ไปเรียกว่า "Twoo" หรือ "เรา") นิติบุคคลตามกฏหมายสหราชอาณาจักรคือ Massive Media UK Ltd ซึ่งจดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ภายใต้หมายเลข 7803762 ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้: Westwood House, Annie Med Lane, South Cave HU13 0HX

โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน ("ข้อตกลงและเงื่อนไข") ในกรณีที่คุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไข โปรดอย่าใช้เว็บไซต์

คุณต้องทำความคุ้นเคยกับรายละเอียดของคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวและกติกา มารยาทของเรา ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้พร้อมกับคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวและกติกา มารยาทประกอบกันเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและTwoo ("ข้อตกลง")

เว็บไซต์ - การใช้และการเข้าถึง

บริการที่เสนอโดย Twoo เป็นสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น คุณจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ ในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดว่าคุณจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี เพื่อที่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ใช้เว็บไซต์นี้ อายุขั้นต่ำที่ระบุไว้ในกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ

คุณจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นจริงที่จะไม่นำไปสู่ความเข้าใจผิด และคุณพร้อมที่จะปรับปรุงได้ทันทีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง คุณยอมรับว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้ไม่ละเมิดสิทธิ์ใดๆของบุคคลที่สาม

ความเป็นสมาชิก

คุณสามารถเข้าสู่บริการของเราและเป็นสมาชิกเว็บไซต์นี้โดยการสร้างประวัติส่วนตัวบนเว็บไซต์ ไม่มีใครที่สามารถสมัครได้มากกว่าหนึ่งครั้ง ไม่แม้กระทั่งโดยการใช้ชื่อที่ต่างออกไป ความเป็นสมาชิกเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่สามารถมอบให้หรือถ่ายโอนให้กับบุคคลที่สามได้

Twoo มีสิทธิ์ที่จะปฎิเสธคำขอเป็นสมาชิกใดๆ ความเป็นสมาชิกของคุณเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อคุณได้รับอีเมลยืนยันจาก Twoo

เพื่อให้ได้รับการเข้าถึงทุกๆบริการของเรา คุณสามารถเปิดใช้งานพรีเมี่ยมที่คุณจ่ายค่าสมาชิก

การสิ้นสุดและการระงับ

คุณสามารถสิ้นสุดความเป็นสมาชิก Twoo ของคุณได้ทุกเมื่อผ่านทาง การตั้งค่า ของคุณ

ทั้งการสิ้นสุดโดยคุณและโดยเราจะไม่มีสิทธิ์ที่คุณจะได้รับค่าชดเชยค่าใช้จ่ายใดๆ

Twoo สามารถยุติหรือระงับความเป็นสมาชิกของคุณได้ทุกเมื่อเมื่อใดก็ตามที่ (มีความเสี่ยงอย่างร้ายแรงที่) คุณละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ การสิ้้นสุดหรือการระงับนั้นสามารถเกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า ถึงแม้ว่าเราจะแจ้งให้คุณทราบเสมอหลังจากนั้นโดยอีเมล หลังจากการสิ้นสุดหรือการระงับดังกล่าว คุณไม่สามารถพยายามยามที่จะลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรือใช้ประโยชน์จากบริการของเรา เว้นแต่ว่าเราได้แจ้งให้คุณทราบว่าการระงับถูกยกเลิกแล้ว

คุณรับทราบและยอมรับว่าการสิ้นสุดความเป็นสมาชิกด้วยเหตุผลใดๆ มีนัยว่าเนื้อหาที่คุณอัปโหลดบนเว็บไซต์ อาจจะ,อยู่ในดุลยพินิจของ Twoo,(บางส่วน) ถูกลบ

ข้อปฏิบัติสำหรับสมาชิก

การใช้งานใดๆของเว็บไซต์จะต้องเป็นไปตามกฏหมายที่บังคับใช้ คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์เมื่อกฎหมายที่บังคับใช้ไม่อนุญาตให้คุณทำเช่นนั้น

ในกรณีของความผิดทางอาญาที่ได้กระทำโดยสมาชิก Twoo อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้นั้นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเมื่อจำเป็น และโดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าแก่สมาชิกที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสามารถพบได้ในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเรา

คุณไม่อาจใช้เว็บไซต์นี้ในการขายสินค้าหรือบริการใดๆ หรือกระจายสื่อส่งเสริมการขายใดๆโดยไม่ได้การอนุญาตจาก Twoo

คุณต้องปฏิบัติตามกติกา มารยาทเมื่อคุณใช้เว็บไซต์

เนื้อหาที่ลงประกาศแล้วโดยสมาชิก

Twoo เป็นที่ที่คุณสามารถพบปะบุคคลใหม่ๆ, พูดคุยและแบ่งปันรูปภาพ การรักษา Twoo ให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรเป็นสิ่งสำคัญทั้งสำหรับคุณและสำหรับเรา

คุณมีความรับผิดชอบต่อข้อความ รูปภาพทั้งหมด และข้อมูลอื่นๆทั้งหมดที่คุณลงประกาศบน Twoo.

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

 • คุณจะต้องไม่ลงประกาศข้อความดูหมิ่น ลามกอนาจารใดๆ หรือเนื้อหาลามกอนาจาร หรือเนื้อหาอื่นใดที่อาจขัดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 • คุณจะต้องไม่ทำร้ายผู้เยี่ยมชมอื่นของเว็บไซต์โดยการติดตั้งไวรัสคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เป็นปัญหาอื่นๆ
 • คุณจะต้องไม่ลงประกาศเนื้อหาที่นำไปสู่ความเข้าใจผิด คุกคาม ข่มขู่ หมิ่นประประมาท หรือรบกวนใดๆ
 • คุณต้องไม่คุกคามเข้าใส่สมาชิกอื่นหรือพยายามที่จะโน้มน้าวพวกเขาจากมุมมองทางการเมืองหรือทางศาสนาของคุณ การใช้ที่มากเกินไปของสัญลักษณ์ประจำชาติหรือศาสนาจะไม่ได้รับการยอมให้เกิดขึ้้น
 • คุณต้องไม่ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นใดและจะลงประกาศเพียงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตัวตนที่แท้จริงของคุณเท่านั้น
 • คุณไม่อาจลงประกาศเนื้อหาที่ผิดกฎหมายใดๆ หรือเนื้อหาที่อาจสนับสนุนการกระทำที่อาจถือได้ว่าเป็นความผิดทางอาญา รูปภาพที่มีอาวุธไม่ได้รับการอนุญาต
 • คุณจะต้องไม่ลงประกาศเนื้อหาที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือสิทธิ์ในรูปภาพ หมายความว่าคุณไม่สามารถคัดลอกวัสดุของผู้อื่นหรือรูปภาพโดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดเจนจากพวกเขา
 • นี่เป็นฉบับ ไทย ของ Twoo เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกการติดต่อสื่อสารและการกลั่นกรอง กรุณาใช้ ไทย เท่านั้น กฏข้อนี้ไม่ได้ใช้กับคำพูดเป็นครั้งคราว บทกวี เนื้อเพลง หรือเรื่องตลก

หมายเหตุ!

 • เว็บไซต์นี้อาจจะมีเนื้อหาที่ทำให้คุณไม่พอใจ
 • Twoo มีสิทธิ์ แต่ไม่ใช่พันธะผูกพันในการคัดเลือกกลั่นกรองสมาชิกและเนื้อหาที่พวกเขาลงประกาศบนเว็บไซต์ และตรวจสอบข้อพิพาทระหว่างสมาชิก
 • Twoo มีสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาใดๆของผู้ใช้บนเว็บไซต์ ถ้ามันไม่สอดคล้องกับข้อตกลงและเงื่อนไข หรือเป็นอันตรายต่อบริษัท หรือบุคคลที่สามใดๆ
ความปลอดภัย

ถ้าคุณลงประกาศ และ หรือเปิดเผยต่อสมาชิกอื่นเกี่ยวกับความลับหรือข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับตัวคุณเองแล้ว คุณรับผิดชอบต่อความเสี่ยงของตัวคุณเองโดยสิ้นเชิง

การใช้ชื่อผู้ใช้, การเข้าระบบ, รหัสผ่าน และ/หรือรหัสการเข้ารายการอื่นๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า 'ข้อมูลการเข้าระบบ') เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้จะต้องรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลการเข้าระบบ ผู้ใช้จะต้องแจ้ง Twoo ทันทีเมื่อมีการฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อมูลการเข้าระบบ โดยส่งอีเมลมาที่ abuse-th@twoo.com

คุณตกลงที่จะใช้ความระมัดระวังตามเหมาะสมเมื่อโต้ตอบกับสมาชิกอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณตัดสินใจที่จะพบปะนอกจอคอมพิวเตอร์หรือพบปะด้วยตนเอง นอกจากนี้คุณตกลงที่จะทบทวน กติกา มารยาทของเรา ก่อนที่คุณจะเริ่มการใช้งานเว็บไซต์

คุณจะต้องรายงานในเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับเนื้อหาใดๆที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมายที่พบบน Twoo โดยการคลิกปุ่ม "รายงานการละเมิด" ถ้า Twoo เห็นว่าการร้องเรียนของคุณมีเหตุผลอันควร เนื้อหาที่เป็นการกระทำผิดใดๆจะถูกลบออก (ข้อความ รูปภาพ ความ หรือข้อมูล) โดยเร็วที่สุด กิจกรรมที่ผิดกฎหมายสามารถถูกรายงานไปยังผู้ที่มีอำนาจเหมาะสม

การแจ้งเตือนและข้อความบริการ

คุณยินยอมให้ Twoo จัดส่งการแจ้งเตือนที่สำคัญบนเว็บไซต์, แอพโทรศัพท์มือถือ หรือผ่านทางอีเมลให้กับคุณ

ข้อมูลการติดต่อที่คุณให้ไว้จะต้องถูกต้อง หรือไม่เช่นนั้นแล้วคุณอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนที่สำคัญ เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อความบริการและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการนี้ Twoo อาจวางแบนเนอร์การแจ้งเตือนให้ทั่วหน้าเว็บไซต์เพื่อแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เช่น การปรับเปลี่ยนข้อตกลงนี้

หรือมิฉะนั้น การแจ้งเตือนอาจประกอบด้วยอีเมลจาก Twoo ที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ นอกจากนี้คุณยังยอมรับว่า Twoo อาจสื่อสารกับคุณผ่านทางบัญชี Twoo ของคุณ หรือด้วยวิธีการอื่นๆ รวมทั้งอีเมล, หมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรศัพท์ เกี่ยวกับบัญชี Twoo ของคุณหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับ Twoo

โปรดตรวจทานการตั้งค่าของคุณเพื่อควบคุมชนิดของข้อความที่คุณได้รับจาก Twoo คุณรับทราบและยอมรับว่าเราไม่รับผิดชอบกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ หรือเกิดจากความล้มเหลวของคุณในการรักษาความถูกต้องรายชื่อผู้ติดต่อหรือข้อมูลอื่นๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความล้มเหลวของคุณในการได้รับข้อมูลสำคัญ

ความรับผิดชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับสมาชิกเพื่อลงประกาศข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาเองและเพื่อให้สมาชิกได้ติดต่อกับสมาชิกอื่นๆ Twoo ไม่ได้จัดให้เกิดการพบปะหรือจัดให้เกิดความสัมพันธ์ หรือให้คำแนะนำให้เกิดการจับคู่ความสัมพันธ์ใดๆ ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานที่จัดให้โดย Twoo เนื้อหาส่วนใหญ่ถูกจัดให้มาโดยสมาชิก Twoo ไม่สามารถรับผิดชอบต่อพฤติกรรมใดๆของสมาชิก หรือถ้าบริการไม่ตรงกับความคาดหวังของคุณ Twoo ไม่รับประกันอย่างชัดเจนหรือโดยนัยต่อความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัยหรือความต่อเนื่องของบริการนี้

Twoo ไม่มีการควบคุมเหนือคุณภาพ ความเข้ากันได้ หรือความปลอดภัยของสมาชิก หรือความซื่อสัตย์ ความถูกต้อง หรือความครบถ้วนของการลงประกาศใดๆบนเว็บไซต์ คุณรับทราบว่าเม้จะมีข้อห้ามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไข เนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องหรือหลอกลวง

ถึงแม้ว่า Twoo ใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์สามารถใช้งานได้และปลอดจากข้อผิดพลาด ธรรมชาติของอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฟแวร์ไม่เป็นใจให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและปราศจากข้อผิดพลาด

คุณรับทราบและยอมรับว่าความรับผิดตามสัญญาและนอกสัญญาของTwoo ถูกจำกัดอยู่เพียงความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง จนถึงจำนวนเงินสูงสุดเท่ากับค่าที่น้อยกว่าของจำนวนดังต่อไปนี้:

 1. ค่าสมาชิกที่คุณจ่ายโดยรวมในเดือนที่สิบสอง (12) ก่อนหน้าเหตุการณ์กรณีที่ทำให้ความเสียหายเพิ่มขึ้น ; หรือ
 2. สูงสุด 20 ยูโร

ในทุกกรณี Twoo ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อมหรือผลสืบเนื่องใดๆที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของคุณหรือคนอื่นในการใช้งานของเว็บไซต์ รวมทั้ง (โดยไม่มีข้อจำกัด) ความทุกข์ทางอารมณ์ การสูญเสียโอกาส การสูญหายของข้อมูล, การสูญเสียเวลาที่ใช้และ หรือค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดจากการสื่อสารหรือการพบปะกับสมาชิกคนอื่น ๆ ที่คุณพบผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบข้างต้นและข้อจำกัดของความรับผิดไม่สามารถใช้ได้ในกรณีของการประเมินเลินเล่ออย่างร้ายแรง การทุจริต หรือการประมาทโดยเจตนาในนามของ Twoo หากได้รับการอนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายและความตายจะต้องได้รับการยกเว้น

คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้เราต่อการเรียกร้องทั้งหมดของบุคคลที่สาม (รวมทั้งค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่จ่ายในนามของเรา) ที่เกิดขึ้นจาก และ หรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ ข้อมูล และ หรือการลงประกาศวัสดุอื่นๆบนเว็บไซต์โดยคุณ และ หรือที่เกิดขึ้นจากหรือเนื่องจากการละเมิดสัญญาใด ๆ

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

คุณรับรองและแสดงว่าข้อมูลที่ลงประกาศแล้วในประวัติส่วนตัวของคุณถูกลงประกาศแล้วโดยคุณ และคุณเป็นผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียวในประวัติส่วนตัวของคุณ เมื่อคุณป้อนข้อมูลที่หมายให้สามารถมองเห็นได้โดยสมาชิกอื่น, รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ, รูปภาพ, ภาพ, ภาพวาด หรือกราฟฟิคสำหรับประวัติส่วนตัว, คำอธิบายภาพ, และอื่นๆ, คุณให้สิทธิ์ Twoo อย่างไม่จำกัดในการเผยแพร่, ใช้, ประมวลผล, แปล หรือแก้ไขข้อมูลนี้

เครื่องหมายการค้า, โลโก้, กราฟฟิค, รูปถ่าย, ภาพเคลื่อนไหว,วีดีโอ และข้อความที่ปรากฎบน https://www.twoo.com เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ Twoo และไม่สามารถทำซ้ำ, ใช้, เผยแพร่, แจกจ่าย, ขาย หรือแสดงโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Twoo

Homepage photo © 2009 Jim Sher

กฎหมายที่บังคับใช้ และ ศาล

ข้อตกลงให้เป็นไปภายใต้กฎหมายประเทศเบลเยี่ยม โดยปราศจากการอ้างอิงถึงข้อขัดแย้งของกฎระเบียบกฎหมาย ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อตกลงนี้หรือการใช้งานเว็บไซต์ ศาลของเมืองเก้นท์ (Ghent) ประเทศเบลเยี่ยมจะมีอำนาจในการตัดสินคดี หากไม่มีการร้องขอเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง

เครดิต

เครดิตจะหมดอายุใน 91 วันหลังจากการซื้อ (แต่เราแน่ใจว่าคุณจะได้ใช้มันหมดก่อนนั้นแน่ๆ!) ถ้าคุณได้รับเครดิตฟรี หรือโปรโมชั่น, เราอาจยกเลิกได้ทุกเมื่อ ถ้าคุณลบบัญชีของคุณ (คุณจะไม่ทำร้ายจิตใจเราในตอนนี้หรอกใช่ไหม?!) หรือถ้า Twoo ยุติบัญชีของคุณ (เนื่องจากคุณซนมาก!), คุณจะสูญเสียเครดิตสะสมทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

Twoo สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ ฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้สามสิบ (30) วันหลังจากที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์, และการยังคงใช้งานอย่างต่อเนื่องของคุณบนเว็บไซต์ระบุถึงการยอมรับฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ของคุณ หากการเปลี่ยนแปลงส่งผลเสียต่อบริการที่คุณได้ชำระเงิน, คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการนี้และรับเงินคืนตามสัดส่วน, ให้คุณแจ้งให้เราทราบภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นสามสิบวัน