Regler och villkor

Sammanfattning
 1. Twoo driver en plattform där det mesta av innehållet kommer från medlemmarna.
 2. Du ansvarar för dina inloggningsuppgifter och för allt innehåll du postar. Du får inte posta olagligt eller skadligt innehåll.
 3. Även om Twoo sporadiskt kan undersöka innehåll postat av medlemmarna, är Twoo inte ansvarigt för innehåll postat av medlemmar.
 4. Du samtycker till att ta emot aktivitetsmeddelanden eller e-post om din profil. Du kan justera vilka meddelanden som du vill ha ta emot dina Inställningar när som helst.
 5. Överträdelse kan utan förvarning leda till uppsägning eller avstängning.
 6. Twoos ansvar är strikt begränsat.
Samtycke

Webbplatsen Twoo.com och de nedladdningsbara Twoo-applikationerna ("Webbplatsen") ägs av Massive Media Match NV, ett företag registrerat i Ghent, Belgien med organisationsnummer 0537.240.636 (hädanefter "Twoo" eller "vi"), den juridiska enheten i Storbritannien är Massive Media UK Ltd, registrerad i England och Wales under 7803762 på följande adress: Westwood House, Annie Med Lane, South Cave HU13 0HX

Genom att använda Webbplatsen accepterar du villkoren i ("Regler & Villkor"). Om du inte accepterar användarvillkoren, använd inte Webbplatsen.

Du måste bekanta dig själv med informationen i vår integritetspolicy och reglerna för vett och etikett. Dessa regler och villkor, tillsammans med integritetspolicyn och reglerna för vett och etikett, utgör hela avtalet mellan dig och Twoo ("Avtalet").

Webbplatsen – användning och åtkomst

Tjänsterna som erbjuds av Twoo är endast för vuxna. Du måste vara minst 18 år för att använda Webbplatsen. I händelse av att gällande lagstiftning föreskriver att du måste vara äldre än 18 för att vara juridiskt tillåten att använda Webbplatsen, tillämpas den lägsta ålder som anges lagstiftningen.

Du måste lämna korrekt, exakt och sann information som inte är vilseledande och omedelbart uppdatera informationen vid eventuella förändringar. Du försäkrar att de uppgifter du angivit inte kränker tredje parts rättigheter.

Medlemskap

Du kan få tillgång till våra tjänster och bli medlem på Webbplatsen genom att skapa en profil på Webbplatsen. Ingen person kan ansluta sig mer än en gång, inte ens med hjälp av ett annat namn. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas eller överföras till tredje part.

Twoo har rätt att neka ansökan om medlemskap. Ditt medlemskap börjar först då du får en bekräftelse via e-post från Twoo.

För att få full tillgång till våra tjänster kan du aktivera Premium, för vilket du betalar en medlemsavgift.

Uppsägning och avstängning

Du kan säga upp ditt Twoo medlemskap när som helst via dina Inställningar.

Uppsägning, vare sig den kommer från dig eller oss, ger dig inte rätt till någon ersättning.

Twoo kan säga upp eller stänga av ditt medlemskap närhelst (det finns en allvarlig risk för att) du bryter mot dessa regler och villkor. Sådan uppsägning eller avstängning kan ske utan förvarning, även om vi alltid informerar dig efteråt via e-post. Efter en sådan uppsägning eller avstängning, kan du inte försöka registrera dig som medlem eller använda dig av våra tjänster, om vi inte informerar dig om att avstängningen har upphävts.

Du godkänner och accepterar att uppsägning av ditt medlemskap, oavsett anledning, innebär att det innehåll du laddat upp på Webbplatsen (delvis) kan raderas efter Twoos gottfinnande.

Medlemmarnas skyldigheter

All användning av Webbplatsen måste ske i enlighet med tillämpliga lagar. Du får inte använda Webbplatsen när tillämplig lagstiftning inte tillåter dig att göra det.

I händelse av brott som begåtts av en medlem kan Twoo vidarebefordra medlemmens personuppgifter till behöriga myndigheter, vid behov och utan föregående meddelande till den berörda medlemmen. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy.

Du får inte använda denna Webbplats för att sälja varor eller tjänster, eller för att distribuera reklammaterial utan uttryckligt tillstånd från Twoo.

Du måste följa reglerna för vett och etikett när du använder Webbplatsen.

Innehåll postat av medlemmar

Twoo är ett ställe där du kan träffa nya människor, chatta och dela bilder. Att hålla det en trygg och vänlig miljö är viktigt både för dig och för oss.

Du ansvarar för alla texter, bilder och all annan information som du lägger upp på Twoo.

I synnerhet:

 • Du får inte posta förolämpningar, obscena uttalanden, pornografiskt innehåll eller annat innehåll som kan kränka människor.
 • Du får inte skada andra besökare på Webbplatsen genom att installera virus och annan skadlig programvara.
 • Du får inte posta vilseledande, trakasserande, hotfullt, ärekränkande eller plågsamt innehåll.
 • Du får inte förfölja andra medlemmar eller försöka övertyga dem om dina politiska eller religiösa åsikter. Överdriven användning av nationella eller religiösa symboler tolereras inte.
 • Du får inte utge dig för att vara någon annan än dig själv och får endast publicera innehåll som handlar om din sanna identitet.
 • Du får inte posta olagligt innehåll eller innehåll som kan uppmuntra till beteende som kan betraktas som brott. Bilder med vapen är inte tillåtna.
 • Du får inte posta innehåll som medför intrång på andras intellektuella egendom eller upphovsrätt. Detta betyder att du inte kan kopiera andras material eller bilder utan deras uttryckliga medgivande.
 • Detta är den Svenska versionen av Twoo. För att underlätta kommunikation och moderering, vänligen använd bara Svenska. Denna regel gäller inte enstaka citat, dikter, sångtexter och skämt.

OBS!

 • Webbplatsen kan innehålla material som du kan finna stötande.
 • Twoo har rätten, men inte skyldigheten, att granska medlemmar och det innehåll de lägger ut på Webbplatsen, samt att övervaka tvister mellan medlemmar.
 • Twoo har rätt att radera allt innehåll som användare lagt upp på Webbplatsen, om det inte uppfyller reglerna och villkoren, eller kan vara skadligt för företaget eller tredje part.
Säkerhet

Om du publicerar och/eller lämnar ut konfidentiell eller känslig information om dig själv till andra medlemmar, gör du det helt på egen risk.

Användningen av användarnamn, lösenord och/eller andra koder för inloggning (hädanefter kallat "inloggningsuppgifter") är endast användarens ansvar. Användaren är skyldig att upprätthålla sekretessen och säkerheten för inloggningsuppgifteren. Användaren är skyldig att omedelbart informera Twoo om överträdelser eller missbruk av inloggningsuppgifter genom att skicka e-post till abuse-sv@twoo.com.

Du samtycker till att vidta rimliga försiktighetsåtgärder när du interagerar med andra medlemmar, särskilt om du väljer att träffas utanför nätet eller personligen. Dessutom samtycker du till att läsa våra regler för vett och etikett innan du börjar använda Webbplatsen.

Du är skyldig att inom rimlig tid rapportera allt skadligt eller olagligt innehåll som finns på Twoo genom att klicka på knappen 'Rapportera missbruk '. Om Twoo anser att din anmälan är motiverad tas allt kränkande innehåll bort (text, bilder, information eller data) så snart som möjligt. Olaglig verksamhet kan rapporteras till behöriga myndigheter.

Aviseringar och servicemeddelanden

Du godkänner att Twoo ger dig viktiga meddelanden på webbplatsen, mobila appar eller via e-post.

Kontaktuppgifterna som du uppger måste vara korrekta så att du kan ta emot viktiga meddelanden. För att du ska se våra servicemeddelanden och meddelanden om tjänster kan Twoo placera en banner över dessa sidor för att göra dig uppmärksam på vissa förändringar såsom ändringar i detta avtal.

Alternativt kan meddelandet bestå av ett e-postmeddelande från Twoo till en e-postadress kopplad till ditt konto. Du godkänner också att Twoo kan kommunicera med dig via ditt Twoo-konto eller på andra sätt, inklusive e-post, mobilnummer eller telefonnummer om ditt Twoo-konto eller tjänster kopplade till Twoo.

Kontrollera dina Inställningar för att styra vilken typ av meddelanden som du tar emot från Twoo. Du bekräftar och accepterar att vi inte har något ansvar i samband med eller till följd av din underlåtenhet att upprätthålla korrekta kontaktuppgifter eller annan information, inklusive, men inte begränsat till, din underlåtenhet att ta emot viktig information.

Ansvar

Webbplatsen är endast en plattform för medlemmar att publicera information om sig själva och för att låta medlemmar ta kontakt med andra medlemmar. Twoo arrangerar inga möten eller tillhandahåller råd om förhållanden eller relationsmatchning. Fastän Webbplatsens infrastruktur tillhandahålls av Twoo, kommer det mesta av innehållet från medlemmarna. Twoo kan inte hållas ansvariga för sina medlemmars uppförande eller om deras tjänster inte uppfyller dina förväntningar. Twoo ger inga uttryckliga eller underförstådda garantier om den här tjänstens tillförlitlighet, säkerhet eller kontinuitet.

Twoo har ingen kontroll över kvalitet, kompatibilitet eller säkerheten för medlemmar eller över sanningshalten, riktigheten eller fullständigheten av det som läggs ut på Webbplatsen. Du accepterar, trots de förbud som anges i dessa regler och villkor, att innehållet på Webbplatsen kan vara inkorrekt eller vilseledande.

Även om Twoo vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att Webbplatsen är fungerande och fri från fel, tillåter inte internet i allmänhet och programvara i synnerhet ett tillhandahållande av en kontinuerlig och felfri drift.

Du godkänner och accepterar att Twoos avtalsenliga och utomobligatoriska ansvar är begränsat till direkta skador upp till ett högsta belopp motsvarande det lägsta av följande belopp:

 1. De sammanlagda medlemsavgifterna som betalats av dig i tolv (12) månader före den händelse som gav upphov till skador, eller
 2. max 20 €

Under inga omständigheter ska Twoo hållas ansvariga för några indirekta skador eller följdskador som uppstår ur eller i samband med ditt eller någon annans agerande i samband med användning av Webbplatsen, inklusive (utan begränsning) känslomässigt lidande, förlust av möjligheter, förlust av data, förlust av tid och/eller andra skador till följd av kommunikation eller möten med andra medlemmar du möter genom vår Webbplats.

Ovanstående friskrivningar och ansvarsbegränsningar gäller inte vid grov oaktsamhet, bedrägeri eller uppsåtlig vårdslöshet från Twoo. Om det tillåts av gällande lag, skall ansvar för personskada och död också uteslutas.

Du samtycker till att gottgöra oss för alla anspråk från tredje part (inklusive juridiska arvoden för vår räkning) som uppstår från och/eller i samband med din användning av Webbplatsen, information och/eller andra material som läggs ut på Webbplatsen av dig och/eller härrör från eller på grund av något avtalsbrott.

Immateriella rättigheter

Du garanterar och intygar att informationen i din profil läggs ut av dig och att du är den enda författaren på din profil. När du anger information som är tänkt att vara synlig för andra medlemmar, inklusive men ej begränsat till text, bilder, ritningar eller grafik för en profil, en fotobeskrivning, etc, ger du Twoo en obegränsad licens att sprida, använda, bearbeta, översätta eller ändra dessa uppgifter.

Varumärken, logotyper, grafik, bilder, animationer, filmklipp och text som finns på https://www.twoo.com är Twoos immateriella egendom och kan inte reproduceras, användas, publiceras, distribueras, säljas eller visas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Twoo.

Hemsidefoto © 2009 Jim Sher

Tillämplig lag och behörig domstol

Avtalet skall regleras enligt belgisk lag, utan hänvisning till dess lagvalsregler. I händelse av tvist om avtalet eller användning av Webbplatsen har domstolarna i Gent, Belgien jurisdiktion om inte annat krävs enligt tillämplig lagstiftning för konsumentskydd.

Krediter

Krediter löper ut 91 dagar efter köpet (men vi är säkra på att du kommer att ha använt dem långt innan dess!). Om du får krediter gratis eller via ett erbjudande kan vi upphäva dem när som helst. Om du tar bort ditt konto (men du vill väl inte krossa våra hjärtan va?) eller om Twoo avslutar ditt konto (eftersom du varit stygg!) kommer du att förlora alla ackumulerade krediter.

Ändringar i dessa Regler & Villkor

Twoo kan när som helst ändra dessa villkor. Ändrade versioner träder i kraft trettio (30) dagar efter det att de publicerats på Webbplatsen, och din fortsatta användning av Webbplatsen anger att du accepterar den nya versionen. Om ändringarna inverkar negativt på en tjänst du har betalat för, har du rätt att avbryta tjänsten och få en återbetalning pro rata, förutsatt att du meddelar oss inom denna period av trettio dagar.