Odredbe & uslovi

Kratak pregled
 1. Twoo održava platformu na kojoj je sadržaj koji njeni članovi pružaju.
 2. Ti si odgovorna osoba za svoje detalje u vezi prijavljivanja i za sav sadržaj koji objaviš. Ne smeš da objavljuješ štetan niti ilegalan sadržaj.
 3. Iako Twoo možda sporadično proverava sadržaj objavljen od strane članova, Twoo nije odgovoran za sadržaj koji korisnici objave.
 4. Slažeš se da primaš obaveštenja ili mail-ove o aktivnostima vezanim za tvoj profil. Možeš u okviru Podešavanja da odabereš koja obaveštenja želiš da dobijaš.
 5. Nepoštovanje može dovesti do prekida ili suspenzije bez upozorenja.
 6. Odgovornost sajta Twoo je striktno ograničena.
Saglasnost

Sajt Twoo.com i Twoo aplikacija koja se prenosi (u nastavku "Sajt") su vlasništvo Massive Media Match NV, kompanije registrovane u Gentu, Belgija, broj kompanije je 0537.240.636 (ovde i posle "Twoo" ili "mi"), pravno lice u VB je Massive Media UK Ltd, registrovano u Engleskoj i Velsu pod brojem 7803762, na sledećoj adresi: Westwood House, Annie Med Lane, South Cave HU13 0HX

Korišćenjem Sajta se u potpunosti slažeš sa ovim pravilima korišćenja ("Odredbe & uslovi"). U slučaju da se ne slažeš sa ovim Odredbama & uslovima, molimo te da ne koristiš Sajt.

Moraš da znaš detalje naše Izjave o privatnosti i naših Pravila ponašanja. Ove Odredbe & uslovi zajedno sa Izjavom o privatnosti i Pravilima ponašanja čine kompletan ugovor između tebe i sajta Twoo ("Ugovor").

Sajt - korišćenje i pristup

Ponuđene Twoo usluge su namenjene samo odraslima. Moraš imati 18 godina da možeš da koristiš Sajt. U bilo kakvom zakonski predviđenom slučaju, zakon nalaže da moraš imati najmanje 18 godina za legalno korišćenje ovog Sajta, minimalna starost predviđena zakonom se primenjuje.

Moraš koristiti samo tačne i iskrene informacije koje ne obmanjuju i koje ćeš ažurirati u primeru promena. Izjavljuješ da korišćene informacije ne krše prava nekih trećih lica.

Članstvo

Možeš da dobiješ pristup našoj usluzi i postaneš član Sajta tako što ćeš kreirati profil na Sajtu. Ni jedna osoba ne sme da se prijavi za korišćenje više od jedanput, čak ni ako koristi drugo ime. Članstvo pripada lično samom članu i ne može da se dodeli niti prenese na neka treća lica.

Twoo ima pravo da odbije bilo koje zahtevano članstvo. Tvoje članstvo počinje tek onda kada dobiješ potvrdni e-mail od sajta Twoo.

Da dobiješ potpuni pristup našim uslugama, moraš da aktiviraš Premium - za to se plaća pretplata.

Prekid i obustava

Možeš da prekineš svoje Twoo članstvo kad god to hoćeš preko svojih Podešavanja.

Ako se tvoje članstvo prekine, a to nije učinjeno ni sa tvoje ni sa naše strane, dobićeš nadoknadu.

Twoo može da prekine, obustavi ili suspenduje tvoje članstvo ako kršiš (ili postoji ozbiljan rizik da kršiš) ove Odredbe & uslove. Ovakav prekid ili obustava mogu da se dese i bez prethodnog obaveštenja, mada mi ćemo te uvek posle obavestiti putem e-mail-a. Posle takvog prekida ili suspenzije, ne možeš da pokušaš da se ponovo registruješ kao član ili da koristiš naše usluge, osim ako te mi prethodno ne obavestimo da je suspenzija bila ukinuta.

Razumeš i prihvataš da obustava tvog članstva zbog bilo kog razloga implicira da tvoj učitani sadržaj na Sajtu uz Twoo diskreciju može biti (parcijalno) izbrisan.

Obaveze članova

Bilo kakvo korišćenje Sajta mora biti u skladu sa važećim zakonima. Ne smeš da koristiš Sajt ako ti važeći zakoni ne dozvoljavaju da ga koristiš.

U slučaju kriminalnih prekršaja učinjenih od strane člana, Twoo ima pravo da prenese sve privatne podatke tog člana nadležnim organima, ako je to potrebno naravno i to bez prethodnog obaveštavanja dotičnog člana. Još više informacija o tome šta radimo sa tvojim privatnim podacima možeš da pronađeš u našoj Izjavi o privatnosti.

Na Sajtu ne smeš da prodaješ nikakvu robu niti usluge, niti da deliš ili šalješ promocijski materijal bez eksplicitne dozvole od strane Twoo.

Moraš da poštuješ Pravila ponašanja kada koristiš Sajt.

Sadržaj objavljen od strane članova

Twoo je mesto gde možeš da upoznaješ nove ljude, pričaš sa njima ili deliš slike. Očuvanje bezbedne, prijatne i prijateljske atmosfere na sajtu Twoo je bitno i za tebe i za nas.

Ti si osoba koja je odgovorna za sve tekstove, slike i informacije koje objaviš na sajtu Twoo.

Konkretno:

 • Ne smeš da objavljuješ nikakve uvrede, nepristojne izjave kao ni pornografski sadržaj niti bilo kakav drugi sadržaj koji može da vređa ljudsko dostojanstvo.
 • Ne smeš da ugrožavaš druge posetioce Sajta postavljanjem virusa niti drugih štetnih programa.
 • Ne smeš da objavljuješ obmanjujući, uznemiravajući, preteći, klevetnički niti mučilački sadržaj.
 • Ne smeš da uhodiš druge članove niti da pokušavaš da ih ubediš u svoja politička ili religiozna ubeđenja. Prekomerna upotreba nacionalnih ili verskih simbola neće biti tolerisana.
 • Ne smeš da se izdaješ kao neka druga osoba. Možeš da objavljuješ samo sadržaje koji se odnose na tvoj pravi identitet.
 • Ne smeš da objavljuješ ilegalne sadržaje niti one koji bi mogli da podstaknu ponašanje koje se smatra krivičnim delom. Slike oružja nisu dozvoljene.
 • Ne smeš da objavljuješ sadržaje koji narušavaju prava intelektualne svojine drugih ili prava portreta. To znači da ne smeš da kopiraš materijale drugih niti njihove slike bez njihove eksplicitne dozvole.
 • Ovo je Twoo verzija na jeziku Srpski. Da bi komunikacija i moderacija bila lakša koristi samo Srpski. Ovo pravilo ne važi za povremene citate, pesme, stihove, šale i slično.

Napomena!

 • Sajt može da sadrži sadržaje koji će te možda uvrediti.
 • Twoo ima pravo ali nije u obavezi da kontroliše članove i njihove sadržaje koje objave na Sajtu. Isto važi i za sporove među članovima.
 • Twoo ima pravo da izbriše sadržaj bilo kog korisnika sa Sajta ako nije u skladu sa Odredbama & uslovima ili je štetan za kompaniju odnosno treća lica.
Bezbednost

Ako objaviš i/ili otkriješ drugim članovima bilo kakve poverljive ili osetljive informacije o sebi, to činiš isključivo na svoj sopstveni rizik.

Korišćenje prijavnih podataka, lozinke i/ili ulaznih kodova (ovde i kasnije kao "prijavni podaci") je odgovornost samog korisnika i nikog drugog. Od korisnika se zahteva da čuva poverljivost i bezbednost svojih prijavnih podataka. Od korisnika se zahteva da odmah obavesti sajt Twoo u slučaju zloupotrebe ili krađe prijavnih podataka, tako što će poslati e-mail na abuse-sr@twoo.com.

Slažeš se da ćeš preduzeti potrebne racionalne mere predostrožnosti u interakciji sa drugim članovima, posebno ako se odlučiš za upoznavanje izvan mreže ili lično. Uz to se takođe slažeš da ćeš pogledati naša Pravila ponašanja pre nego što počneš da koristiš Sajt.

Od tebe se zahteva da ako pronađeš bilo kakav štetan ili ilegalan sadržaj na sajtu Twoo to i prijaviš u dogledno vreme tako što ćeš da klikneš na 'Prijavi zloupotrebu'. Ako Twoo proceni tvoju tužbu za opravdanu, bilo kakav uvredljiv sadržaj će biti odstranjen (tekst, slike, informacije ili podaci) što je pre moguće. Ilegalne aktivnosti mogu biti prijavljene i nadležnim organima reda.

Obaveštenja i servisne poruke

Slažeš se da te Twoo obaveštava o bitnim informacijama na sajtu i mobilnim aplikacijama ili da ti šalje mail-ove.

Tvoje kontaktne informacije moraju da budu tačne jer ako nisu onda nećeš dobijati bitna obaveštenja. U svrhu dobijanja servisnih poruka i obaveštenja o usluzi, Twoo može da postavi baner obaveštenje na stranici kako bi te obavestio o određenim promenama kao što su recimo promene ovog Ugovora.

Alternativno, obaveštenje može da bude u obliku e-mail-a poslato na e-mail adresu povezanu sa tvojim nalogom a od strane sajta Twoo. Takođe, slažeš se da Twoo može da komunicira sa tobom u vezi sa tvojim Twoo nalogom ili uslugama vezanim za Twoo preko tvog Twoo naloga ili preko drugih načina kao što su e-mail, mobilni broj telefona ili drugi broj telefona.

Molimo proveri svoja Podešavanja i odaberi koje poruke želiš da dobijaš od sajta Twoo. Prihvataš i slažeš se da mi nećemo snositi nikakvu odgovornost u vezi sa ili koja proizilazi iz toga što nam ti ne daješ svoje tačne kontaktne ili druge informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na tvoj neuspeh da primiš neku informaciju od ključnog značaja.

Odgovornost

Sajt je samo platforma na kojoj članovi objavljuju informacije o sebi i omogućava članovima da uspostave kontakte jedni sa drugima. Twoo ne ugovara sastanke i ne obezbeđuje veze niti savete u vezi sa vezama. Iako je infrastruktura Sajta omogućena od strane Twoo, većina sadržaja je obezbeđena od strane članova. Twoo nije i ne može biti odgovoran ni za kakvo ponašanje svojih članova niti ako usluga ne ispuni tvoja očekivanja. Twoo ne nudi ni eksplicitnu ni implicitnu garanciju u vezi sa pouzdanošću, bezbednošću niti kontinuitetom ove usluge.

Twoo nema kontrolu nad kvalitetom, bezbednošću niti kompatibilnošću članova kao ni nad istinitošću, preciznošću niti potpunošću bilo čega objavljenog na Sajtu. Prihvataš da uprkos zabranama ovde navedenim u Odredbama & uslovima, sadržaj dostupan na Sajtu ipak može biti netačan ili obmanjujuć.

Iako Twoo preduzima sve razumne mere da omogući da Sajt funkcioniše bez grešaka, priroda Interneta generalno i softvera posebno ne dozvoljavaju kontinuirani rad bez greške.

Priznaješ i prihvataš da je ugovorna i vanugovorna odgovornost sajta Twoo ograničena na direktne štete, do maksimalnog iznosa manjeg od sledećih iznosa:

 1. Kumulativna plaćena članarina za 12 meseci pre događaja koji je povod za štetu; ili
 2. maksimalno 20€

Ni u kom slučaju Twoo neće biti odgovoran ni za kakve posredne ili posledične štete/posledice koje potiču ili su povezane sa tobom ili bilo kim drugim, a imaju veze sa Sajtom, uključujući (bez ograničenja) emocionalni bol, izgubljene mogućnosti, izgubljene podatke, izgubljeno vreme i/ili druge štete koje su rezultat komunikacije ili sastanaka sa drugim članovima koje upoznaješ preko Sajta.

Navedene izjave i ograničenja odgovornosti se ne odnose na primere grube nepažnje, prevare ili namernog nemara od strane Twoo. Ako je u skladu sa važećim zakonom odgovornost za fizičke povrede i smrt će takođe biti isključeni.

Slažeš se da nas osiguraš protiv zahteva svih trećih lica (uključujući i sudske troškove plaćene u naše ime) koji se pojave zbog ili u vezi sa tvojim korišćenjem Sajta, informacija i/ili drugih materijala koje ti objaviš na Sajtu i/ili koji se pojave zbog kršenja ugovora.

Prava intelektualne svojine

Ti garantuješ da su sve informacije objavljene na tvom profilu objavljene od strane tebe i da si ti jedini autor svog profila. Kada uneseš podatke oni su namenjeni da su vidljivi i drugim članovima, uključujući (mada ne jedino) tekst, slike, fotografije, crteže ili grafike za profil, opise slika i sl., ti dozvoljavaš sajtu Twoo neograničenu dozvolu da distribuira, koristi, obrađuje, prevodi ili modifikuje ove podatke.

Žigovi, oznake, logotipi, grafike, slike, animacije, snimci i tekstovi koji se pojavljuju na https://www.twoo.com su deo intelektualne svojine u vlasništvu sajta Twoo i ne smeju da budu reprodukovani, korišćeni, objavljivani, distribuirani, prodavani ili prikazani bez eksplicitne pismene dozvole od strane sajta Twoo.

Slika domaće stranice © 2009 Jim Sher

Važeći zakon i nadležni sud

Ugovor će biti regulisan prema belgijskim zakonima, bez obzira na neusaglašenost sa drugim zakonskim pravilima. U slučaju rasprave i konflikta u vezi sa Ugovorom ili korišćenju Sajta isključivu nadležnost imaju sudovi unutar Genta (Ghent), Belgija, osim u slučaju kada je drugačije propisano važećim zakonima zaštite potrošača.

Krediti

Krediti ističu 91 dan od kupovine (ali sigurni smo da ćeš ih svakako iskoristiti pre!). Ako dobiješ besplatne ili promo Kredite, njih imamo pravo da ti oduzmemo bilo kad. Ako obrišeš svoj nalog (slomićeš nam srce ako to uradiš) ili ako Twoo ukine tvoj nalog (zato što se ne ponašaš adekvatno!) - u tim slučajevima gubiš sve preostale Kredite.

Promene u Odredbama & uslovima

Twoo može da promeni ove uslove u svakom trenutku. Promenjene verzije će stupiti na snagu trideset (30) dana nakon objavljivanja na Sajtu i ako nastaviš posle da koristiš Sajt to će značiti da prihvataš novu verziju. Ako promene negativno utiču na uslugu koju inače plaćaš imaš naravno pravo da tu uslugu prekineš i dobiješ povraćaj ali pod uslovom da nas o tome obavestiš u navedenom periodu od trideset (30) dana.