Warunki Użytkowania

Streszczenie
 1. Twoo używa platformy, na której większość treści jest umieszczana przez użytkowników.
 2. Jesteś odpowiedzialny za swoje dane logowania i treści, jakie umieszczasz. Nie możesz umieszczać treści nielegalnych lub szkodliwych.
 3. Twoo może sporadycznie sprawdzać treści umieszczane przez użytkowników, jednak nie ponosi odpowiedzialności za nie.
 4. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie powiadomień o aktywnościach lub wiadomości dotyczących Twojego profilu. W Ustawieniach możesz określić rodzaj powiadomień jakie chcesz otrzymywać.
 5. Niedostosowanie się może skutkować zakończeniem lub zawieszeniem członkostwa bez ostrzeżenia.
 6. Odpowiedzialność Twoo jest ograniczona.
Zgoda

Ta strona Twoo.com ("Strona") znajduje się w posiadaniu Massive Media Match NV, firmy zarejestrowanej w Belgii z siedzibą w Gandawie w Belgii, numer firmy: 0537.240.636 (zwanej później "Twoo" lub "my"). W Wielkiej Brytanii podmiotem prawnym jest Massive Media UK Ltd, firma zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 7803762 i adresem: Westwood House, Annie Med Lane, South Cave HU13 0HX

Używając tej Strony wyrażasz zgodę na te warunki użytkowania ("Warunki Użytkowania"). Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami Użytkowania, nie używaj tej Strony.

Musisz zapoznać się ze szczegółami naszego Oświadczenia o Prywatności i Kodeksu Zachowania. Te Warunki Użytkowania razem z Oświadczeniem o Prywatności i Kodeksem Zachowania stanowią umowę pomiędzy Tobą a Twoo ("Umowa").

Strona - użytkowanie i dostęp

Usługi świadczone przez Twoo są tylko dla osób pełnoletnich. Musisz mieć ukończone 18 lat, jeśli chcesz używać tej Strony. W przypadku kiedy prawo określa, że musisz mieć więcej niż 18 lat, aby używać tej Strony zgodnie z prawem, obowiązuje minimalny wiek wyznaczony przez to prawo.

Musisz podać poprawne, prawidłowe i prawdziwe informacje, które nie będą mylące. Twoim obowiązkiem jest aktualizowanie tych informacji w razie potrzeby. Deklarujesz jednocześnie, że podane informacje nie naruszają praw osób trzecich.

Członkostwo

Możesz uzyskać dostęp do naszych usług i zostać użytkownikiem Strony tworząc profil na Stronie. Nikt nie może założyć więcej niż jedno konto, nawet używając innej nazwy użytkownika. Członkostwo jest osobistym atrybutem użytkownika i nie może zostać przepisane na osoby trzecie.

Twoo ma prawo odmówić prośby o członkostwo. Twoje członkostwo rozpocznie się w momencie uzyskania potwierdzającej wiadomości email od Twoo.

Aby uzyskać pełny dostęp do naszych usług, możesz wykupić Premium account, za które zobowiązujesz się płacić.

Usunięcie lub zawieszenie

Możesz usunąć swoje konto na Twoo w każdym momencie poprzez Ustawienia.

Usunięcie konta przez Ciebie bądź przez nas nie uprawnia Cię do otrzymania zwrotu pieniędzy.

Twoo może usunąć lub zawiesić Twoje członkostwo w dowolnym momencie jeśli (istnieje ryzyko, że) naruszasz te Warunki Użytkowania. Takie usunięcie lub zawieszenie może mieć miejsce bez wcześniejszego ostrzeżenia, jednak poinformujemy Cię o tym po fakcie poprzez email. Po takim usunięciu lub zawieszeniu nie możesz się zarejestrować jako użytkownik lub korzystać z naszych usług, chyba że powiadomimy Cię, że zawieszenie zostało zdjęte.

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz fakt, że usunięcie Twojego członkostwa, niezależnie od powodu, powoduje, że treści, które zostały umieszczone na Twoim koncie na Stronie, według uznania Twoo zostaną (częściowo) usunięte.

Zobowiązania użytkowników

Każde użycie Strony musi być zgodne z mającymi zastosowanie prawami. Nie możesz używać Strony, jeśli mające zastosowanie prawa nie pozwalają Ci na to.

W przypadku przestępstwa karanego popełnionego przez użytkownika, jeśli to konieczne Twoo może przekazać dane osobowe tego użytkownika do odpowiednich władz bez wcześniejszego zawiadamiania tego użytkownika. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszym Oświadczeniu o Prywatności.

Nie możesz używać Strony w celu sprzedaży dóbr lub usług ani rozsyłania materiałów promocyjnych bez wyraźnej zgody Twoo.

Musisz stosować się do zasad określonych w Kodeksie Zachowania w czasie korzystania ze Strony.

Treści umieszczane przez użytkowników

Twoo jest miejscem, gdzie możesz spotkać nowych ludzi, porozmawiać z nimi i dzielić się zdjęciami. Dbanie o bezpieczeństwo Twoo jest istotne i dla Ciebie i dla nas.

Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie teksty, zdjęcia i inne informacje, które umieszczasz na Twoo.

W szczególności:

 • Nie wolno umieszczać obelg, nieprzyzwoitych stwierdzeń, treści pornograficznych oraz żadnych innych treści, które mogą urazić ludzką godność.
 • Nie wolno szkodzić innym odwiedzającym Stronę instalując wirusy komputerowe i inne szkodliwe oprogramowanie.
 • Nie wolno umieszczać mylących, dokuczliwych, wygrażających, oszczerczych lub niepokojących treści.
 • Nie wolno prześladować innych użytkowników lub próbować nakłonić ich do swoich politycznych lub religijnych przekonań. Nadmierne użycie narodowych lub religijnych symboli nie będzie tolerowane.
 • Nie wolno podszywać się pod inną osobę i należy umieszczać treści zgodne z własną, prawdziwą tożsamością.
 • Nie wolno umieszczać żadnych nielegalnych treści lub treści, które będą prowokować do postępowania uchodzącego za przestępstwo karane. Zdjęcia z bronią nie są akceptowane.
 • Nie wolno umieszczać treści, które naruszają własność intelektualną lub prawo do wizerunku innych osób. Oznacza to, że nie możesz kopiować treści lub zdjęć należących do innych osób bez ich wyraźnej zgody.
 • To jest wersja Twoo skierowana do użytkowników pochodzących z Polski, którzy chcą używać swojego rodzimego języka. Polski powinien być używany jako język komunikacji na tej wersji strony, aby ułatwić moderację. Ta zasada nie odnosi się do sporadycznych cytatów, wierszy, tekstów piosenek lub żartów.

Uwaga!

 • Strona może zawierać treści, które możesz uznać za niestosowne.
 • Twoo strona ma prawo, aczkolwiek nie obowiązek, aby monitorować zarówno użytkowników i treści umieszczane przez nich na Stronie, jak i dyskuje między nimi.
 • Twoo ma prawo usunąć treści dodane przez użytkowników na Stronę jeśli nie zgadzają się one z Warunkami Użytkowania lub są krzywdzące dla firmy lub osób trzecich.
Bezpieczeństwo

Jeśli dodajesz na Stronę lub ujawniasz innym użytkownikom jakiekolwiek tajne lub poufne informacje dotyczące Ciebie, robisz to na własne ryzyko.

Odpowiedzialność za użycie nazw użytkownika, loginów, haseł, i/lub kodów dostępu (dalej zwane "danymi do logowania") spoczywa na użytkowniku. Użytkownicy muszą pamiętać o utrzymaniu poufności swoich danych do logowania, a także o obowiązku natychmiastowego poinformowania Twoo w przypadku włamania na konto bądź wystąpienia nadużycia związanego z danymi do logowania. Informacje dotyczące nadużyć przesyłać można na adres email abuse-pl@twoo.com.

Zgadzasz się przedsięwziąć środki ostrożności kiedy komunikujesz się z innymi użytkownikami, zwłaszcza w sytuacji gdy decydujesz się na spotkanie offline lub osobiście. Dodatkowo, zgadzasz się zapoznać z naszym Kodeksem Zachowania zanim zaczniesz użytkować Stronę.

Zobowiązujesz się do zgłaszania każdej szkodliwej lub nielegalnej zawartości na Twoo klikając 'Zgłoś nadużycie'. Jeśli Twoo uzna Twoje zgłoszenie za słuszne, taka zawartość zostanie usunięta (tekst, zdjęcia, informacja lub dane) tak szybko, jak to możliwe. Nielegalne czynności mogą zostać zgłoszone do właściwych organów ścigania.

Powiadomienia i Wiadomości Serwisowe.

Wyrażasz zgodę na to by Twoo informowało Cię o bieżących zmianach przez stronę, aplikację mobilną lub email.

Informacje kontaktowe muszą być prawdziwe, w przeciwnym razie możesz nie otrzymać ważnych powiadomień. W ramach powiadomień ze strony, Twoo może umieścić banner informujący o zmianach w Umowie.

Powiadomienie z Twoo może przyjść na adres email powiązany z kontem Twoo. Użytkownik wyraża zgodę, by w sprawach dotyczących usług lub serwisu, Twoo kontaktowało się za pośrednictwem konta Twoo, wiadomości email lub telefonicznie.

Przejrzyj swoje Ustawienia by sprawdzić ustawienia wiadomości, które otrzymujesz od Twoo. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za podanie przez użytkownika niedokładnych informacji kontaktowych, które mogą być przyczyną niedoinformowania użytkownika.

Odpowiedzialność prawna

Strona to miejsce, gdzie użytkownicy mogą zamieszczać informacje o sobie, co pozwoli na nawiązanie wzajemnych kontaktów. Twoo nie organizuje żadnych spotkań pomiędzy użytkownikami, ani nie zapewnia żadnych porad dotyczących tworzenia związków. Twoo tworzona jest głównie przez użytkowników, Twoo zapewnia jedynie platformę, w której kontakty mogą zostać nawiązane. Ponadto, Twoo nie ponosi odpowiedzialności za czyny użytkowników, oraz za niedostosowanie serwisu do oczekiwań użytkowników. Twoo nie może zapewnić gwarancji dotyczących niezawodności, bezpieczeństwa lub ciągłości działania serwisu.

Twoo nie ma kontroli zarówno nad jakością, zgodnością lub bezpieczeństwem Użytkowników, jak i prawdziwością, dokładnością lub kompletnością materiałów dodawanych na Stronę. Przyjmujesz do wiadomości, że pomimo zakazów określonych w Warunkach Użytkowania, treści dostępne na Stronie mogą być niedokładne lub zwodnicze.

Pomimo iż Twoo robi wszystko co możliwe aby zapewnić że Strona działa i nie ma na niej błędów, specyfika internetu oraz oprogramowania nie zawsze pozwala na zapewnienie ciągłego i bezbłędnego dostępu do strony.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że odpowiedzialność kontraktowa i pozakontraktowa Twoo ogranicza się do strat bezpośrednich, do maksymalnej kwoty równej lub niższej niż następujące kwoty:

 1. Łączne składki członkowskie płacone w ciągu dwunastu (12) miesięcy poprzedzających zdarzenie, które dało podstawę do odszkodowania; lub
 2. maksymalnie 20 €.

Twoo w żadnym wypadku nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek straty pośrednie, które związane są z zachowaniem użytkownika czy kogokolwiek innego powiązanego ze stroną, wraz z (nielimitowaną) rozpaczą, stratą możliwości, stratą czasu czy jakichkolwiek innych strat, które wynikają z komunikacji czy spotkań z innymi użytkownikami przez naszą stronę.

Powyższe oświadczenia i ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku rażącego niedbalstwa lub umyślnego zaniedbania ze strony Twoo. Jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność za straty cielesne i śmierć są również wykluczone.

Zgadzasz się chronić nas przed wszystkimi roszczeniami osób trzecich (w tym opłat prawnych wypłacanych w naszym imieniu) z tytułu Twojego korzystania z tej strony, informacji i/lub innych materiałów zamieszczonych na tej stronie przez Ciebie i/lub wynikających z naruszenia regulaminu strony.

Prawa własności intelektualnej

Gwarantujesz, że informacje umieszczone na Twoim profilu są dodane przez Ciebie i jesteś ich jedynym autorem. Kiedy umieszczasz dane, które mają być oglądane przez innych użytkowników, w tym (nie tylko) teksty, zdjęcia, rysunki, grafiki do profilu, opisy zdjęć itd., zezwalasz Twoo na nielimitowane rozpowszachnianie, użytkowanie, przetwarzanie, tłumaczenie i modyfikowanie tych danych.

Znaki towarowe, logo, grafiki, zdjęcia, animacje, pliki video i tekst pojawiający się na https://www.twoo.com stanowią własność intelektualną Twoo i nie mogą być kopiowane, używane, publikowane, sprzedawane bądź wystawiane bez wcześniejszej pisemnej zgody Twoo.

Zdjęcie na stronie głównej © 2009 Jim Sher

Prawo właściwe i właściwy sąd

Umowa podlega prawu belgijskiemu, bez względu na ich sprzeczność z przepisami prawa. W przypadku jakichkolwiek sporów dotyczących Umowy lub korzystania z witryny, będą o tym rozstrzygać sądy w Gandawie w Belgii, o ile inne działania nie są wymagane przez warunki ochrony konsumenta.

Kredyty

Kredyty tracą ważność po 91 dniach od daty zakupu (choć jesteśmy pewni, że zużyjesz je przed tym czasem!). Jeśli otrzymasz darmowe Kredyty, możemy je usunąć w każdej chwili. Jeśli usuniesz swoje konto (ale chyba nie chcesz złamać nam serca?) lub jeśli Twoo usunie je za Ciebie (za bycie niegrzecznym), stracisz wszystkie zebrane kredyty.

Zmiany Warunków Użytkowania

Twoo może zmienić te warunki w dowolnym czasie. Zmienione wersje nabierają mocy prawnej po trzydziestu (30) dniach od ich publikacji na Stronie, a dalsze używanie Strony będzie oznaczać akceptację nowych wersji warunków. Jeśli zmiany wpłyną niekorzystnie na usługi, za które dokonano opłaty, masz prawo zrezygnować z danej usługi i otrzymać proporcjonalny zwrot kosztów, pod warunkiem, że powiadomisz nas w określonym powyżej czasie.