Vilkår og betingelser

Oppsummering
 1. Twoo driver en plattform hvor det meste av innholdet leveres av medlemmer.
 2. Du er ansvarlig for din påloggingsinformasjon, og for alt innholdet som du legger ut. Du skal ikke legge ut noen form for ulovlig eller skadelig innhold.
 3. Selv om Twoo sporadisk sjekker innhold lagt ut av medlemmene, er Twoo ikke ansvarlig for innholdet som er lagt ut av medlemmene.
 4. Du godtar å motta aktivitetsvarsler eller e-mailer forbundet med din profil. Du kan justere hvilke varsler du ønsker å motta I dine Innstillinger til enhver tid.
 5. Manglende overholdelse kan resultere i terminering eller suspensjon uten varsel.
 6. Twoos ansvar er strengt begrenset.
Samtykke

Nettstedet Twoo.com og de ​​nedlastbare Twoo-applikasjonene ("Nettstedet") er eid av Massive Media Match NV, et selskap registrert i Ghent, Belgia med organisasjonsnummer 0537.240.636 (heretter "Twoo" eller "vi"), Britisk rettssubjekt er Massive Media UK Ltd, registrert i England og Wales under 7803762, på følgende adresse: Westwood House, Annie Med Lane, South Cave HU13 0HX

Ved å bruke Nettstedet, aksepterer du disse bruksvilkårene ("Vilkår og betingelser"). Dersom du ikke aksepterer disse Vilkår og betingelser, vær snill og ikke bruk Nettstedet.

Du må gjøre deg kjent med detaljene i vår Personvernerklæring og Retningslinjene for bruk. Disse Vilkårene og betingelsene utgjør, sammen med vår Personvernerklæring og Retningslinjene for bruk, avtalen mellom deg og Twoo ("Avtale").

Nettsted - bruk og tilgang

De tjenestene som tilbys av Twoo er for voksne. Du må være minst 18 år gammel for å bruke Nettstedet. Dersom gjeldende lovgivning sier at du må være eldre enn 18 for å kunne bruke dette Nettstedet på lovlig måte, skal den lovmessig fastsatte minstealderen gjelde.

Du må oppgi korrekt, nøyaktig og sann informasjon som ikke er villedende, og du skal umiddelbart oppdatere denne dersom det er eventuelle endringer. Du erklærer at den informasjonen du har gitt ikke krenker rettighetene til tredjeparter.

Medlemskap

Du kan få tilgang til våre tjenester og bli medlem av Nettstedet ved å opprette en profil på Nettstedet. Ingen personer kan opprette mer enn én konto, ikke engang ved å bruke et annet navn. Medlemskapet er personlig for medlemmet, og kan ikke overdras eller overføres til tredjeparter.

Twoo har rett til å avslå enhver forespørsel om medlemskap. Ditt medlemskap starter kun fra det øyeblikket du mottar en bekreftelse på e-post fra Twoo.

For å få full tilgang til våre tjenester, kan du oppgradere til en Premium, som du betaler et medlemskap for.

Terminering og suspensjon

Du kan terminere ditt Twoo-medlemskap når som helst via dine Innstillinger.

Terminering, uansett om den utføres av deg eller oss, vil ikke gi deg rett til refusjon.

Twoo kan når som helst avslutte eller suspendere medlemskapet ditt dersom (det er en alvorlig risiko for at) du bryter disse Vilkår og betingelser. Slik terminering eller suspensjon kan skje uten forutgående varsel, selv om vi alltid vil informere deg etterpå via e-post. Etter en slik terminering eller suspensjon, kan du ikke forsøke å registrere deg som medlem eller gjøre bruk av våre tjenester, med mindre vi informerer deg om at suspensjonen er blitt opphevet.

Du erkjenner og aksepterer at terminering av medlemskapet ditt, uansett årsak, innebærer at innholdet du har lastet opp på Nettstedet kan bli (delvis) slettet, etter Twoo sitt skjønn.

Medlemsforpliktelser

Enhver bruk av Nettstedet må være i samsvar med gjeldende lover. Du må ikke bruke Nettstedet dersom gjeldende lovgivning ikke tillater at du gjør det.

I tilfelle der det skulle oppstå et kriminelt lovbrudd utført av et medlem, kan Twoo overgi det medlemmets personlige data til de kompetente myndigheter, når det er nødvendig, og uten forutgående varsel til vedkommende medlem. Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personlige data finnes i vår Personvernerklæring.

Du kan ikke bruke dette Nettstedet til å selge varer eller tjenester, eller til å distribuere reklamemateriell, uten eksplisitt tillatelse fra Twoo.

Du må følge Retningslinjene for bruk når du bruker Nettstedet.

Innhold lagt ut av medlemmer

Twoo er et sted hvor du kan treffe nye mennesker, snakke med dem og dele bilder. Å ha Twoo som et trygt og vennlig miljø er viktig både for deg og for oss.

Du er ansvarlig for alle tekster, bilder og all annen informasjon som du legger ut på Twoo.

Særlig:

 • Du må ikke legge ut noen fornærmelser, uanstendige uttalelser eller pornografisk innhold, eller annet innhold som kan krenke andre mennesker.
 • Du må ikke skade andre besøkende på nettstedet ved å installere virus og annen malware.
 • Du må ikke legge ut misvisende, sjikanerende, truende, ærekrenkende eller plagsomt innhold.
 • Du må ikke forfølge andre medlemmer eller prøve å overbevise dem angående dine politiske eller religiøse synspunkter. Overdreven bruk av nasjonale eller religiøse symboler vil ikke bli tolerert.
 • Du må ikke utgi deg for å være en annen person, og du kan bare legge inn innhold som er relatert til din egen identitet.
 • Du kan ikke legge ut noe ulovlig innhold, eller innhold som kan oppmuntre til atferd som anses som en kriminell handling. Bilder med våpen er ikke tillatt.
 • Du må ikke legge ut innhold som krenker andres immaterielle rettigheter. Dette betyr at du ikke kan kopiere andres materiale eller bilder uten deres uttrykkelige tillatelse.
 • Dette er Norsk-versjonen av Twoo. For å lette kommunikasjonen og modereringen, vennligst bruk kun Norsk. Denne regelen gjelder ikke for tilfeldige sitater, dikt, sangtekster eller vitser.

Merk!

 • Nettstedet kan ha innhold som du kan finne støtende.
 • Twoo har rett, men ikke plikt, til å screene medlemmer og innholdet de legger ut på Nettstedet, og til å overvåke tvister mellom medlemmene.
 • Twoo har retten til å slette hvilket som helst brukerinnhold på Nettstedet, dersom det ikke er i samsvar med våre Vilkår og betingelser, eller er skadelig for firmaet eller en tredjepart.
Sikkerhet

Om du legger ut og / eller avslører konfidensiell eller sensitiv informasjon om deg selv til andre medlemmer, gjør du dette på egen risiko.

Bruken av brukernavn, passord og/eller andre adgangskoder (heretter kalt innloggingsdata) er kun brukerens eget ansvar. Brukeren er påkrevd å opprettholde konfidensialiteten og sikkerheten til sine innloggingsdata. Brukeren plikter til å straks informere Twoo angående brudd eller misbruk av innloggingsdata ved å sende en e-post til abuse-no@twoo.com.

Du aksepterer å ta rimelige forholdsregler når du samhandler med andre medlemmer, spesielt hvis du bestemmer deg for å møte noen i virkeligheten. I tillegg samtykker du til å gjennomgå Retningslinjene for bruk før du begynner å bruke Nettstedet.

Du er pålagt å rapportere all skadelig eller ulovlig innhold som finnes på Twoo ved å klikke på "Rapporter misbruk"-knappen. Hvis Twoo anser klagen din til å være berettiget, vil eventuelle støtende innhold fjernes (tekst, bilder, informasjon eller data) så fort som mulig. Ulovlige aktiviteter kan bli rapportert til de rette myndighetene.

Varsler og Servicebeskjeder

Du samtykker til at Twoo sender deg viktige meldinger på nettsiden, mobilapplikasjoner, eller via e-post.

Kontaktinformasjonen du oppgir må være nøyaktig, ellers risikerer du å ikke motta viktige meldinger. I forbindelse med tjenestemeldinger og meldinger om tjenestene, kan Twoo plassere en banner-varsling over sine sider for å varsle deg om enkelte endringer som modifikasjoner av denne Avtalen.

Alternativt kan meldinger bestå av en e-post fra Twoo til en e-postadresse som er tilknyttet kontoen din. Du godtar også at Twoo kan kommunisere med deg gjennom Twoo-kontoen din eller gjennom andre virkemidler, inkludert e-post, mobilnummer eller telefon, om Twoo-kontoen din eller tjenester forbundet med Twoo.

Vennligst se gjennom innstillingene dine for å kontrollere hvilke meldinger du får fra Twoo. Du erkjenner og samtykker i at vi ikke skal ha noe ansvar i forbindelse med, eller som følge av din unnlatelse av å opprettholde korrekt kontaktinformasjon eller andre opplysninger, inkludert, men ikke begrenset til, din unnlatelse av å motta viktig informasjon.

Ansvar

Nettstedet er bare en plattform for medlemmer å legge ut informasjon om seg selv og for å la medlemmer oppnå kontakt med andre medlemmer. Twoo arrangerer ikke noen møter eller gir råd angående forhold og matching. Mens Nettstedets infrastruktur er levert av Twoo, er mesteparten av innholdet levert av medlemmene. Twoo kan ikke holdes ansvarlig for sine medlemmers eventuelle oppførsel eller om dets tjenester ikke oppfyller dine forventninger. Twoo gir ingen eksplisitt eller implisitt garanti for påliteligheten, sikkerheten eller kontinuiteten av denne tjenesten.

Twoo har ingen kontroll over kvaliteten, kompatibiliteten og sikkerheten for medlemmer eller over sannhetsnivået, nøyaktigheten eller fullstendigheten av ethvert innlegg på Nettstedet. Du erkjenner at innhold som er tilgjengelig på Nettstedet kan være unøyaktig eller villedende, til tross for forbudene fastsatt i disse Vilkår og betingelser .

Selv om Twoo tar alle rimelige tiltak for å sikre at Nettstedet er i drift og uten feil, gjør internettets natur generelt og programvare spesielt det ikke mulig å gi en kontinuerlig og feilfri drift.

Du erkjenner og aksepterer at det kontraktsmessige og ekstra-kontraktsmessige ansvaret til Twoo er begrenset til direkte skader, opp til et maksimalt beløp tilsvarende det laveste av følgende beløp:

 1. Den samlede medlemskontingenten betalt av deg i de tolv (12) månedene forut for hendelsen som ga opphav til skader, eller
 2. maks € 20

Ikke under noen omstendigheter skal Twoo være ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader som følge av, eller i tilknytning til, din eller noen andres oppførsel i forbindelse med bruk av Nettstedet, inkludert (uten begrensning) følelsesmessig skade, tap av muligheter , tap av data, tap av tilbrakt tid og / eller andre skader som følge av kommunikasjon eller møter med andre medlemmer som du møter gjennom vårt Nettsted.

De ovennevnte ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrensninger gjelder ikke i tilfelle av grov uaktsomhet, bedrageri eller forsettlig uaktsomhet på vegne av Twoo. Hvis det er tillatt etter gjeldende lov, skal ansvar for personskade og dødsfall også utelukkes.

Du godtar å beskytte oss mot alle tredjeparts krav (inkludert juridiske honorarer på våre vegne) som oppstår fra og / eller er relatert til din bruk av Nettstedet, informasjon og / eller annet materiale lagt ut på Nettstedet av deg, og / eller som oppstår fra eller på grunn av mislighold.

Immaterielle rettigheter

Du garanterer herved at informasjonen lagt ut på profilen din er lagt ut av deg, og at du er den eneste forfatteren av profilen din. Når du skriver inn data som er ment å være synlige for de andre medlemmene, inkludert men ikke begrenset til tekst, bilder, tegninger eller grafikk på en profil, en bildebeskrivelse, osv., gir du Twoo ubegrenset lisens til å spre, bruke, bearbeide, oversette eller modifisere disse dataene.

Varemerker, logoer, grafikk, bilder, animasjoner, video og tekst som vises på https://www.twoo.com er immateriell eiendom eid av Twoo og kan ikke reproduseres, brukes, publiseres, distribueres, selges eller vises uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Twoo.

Hjemmesidebilde © 2009 Jim Sher

Gjeldende lov og kompetent domstol

Avtalen skal reguleres av belgisk lov, uten referanse til konflikt mellom lovregler. I tilfelle tvist om Avtalen eller bruk av Nettstedet, vil domstolene i Ghent i Belgia ha jurisdiksjon, hvis ikke annet følger av gjeldende forbrukerlovgivning.

Kreditter

Kreditter utløper 91 dager etter kjøp (men vi er sikker på at du har brukt dem lenge før!). Hvis du mottar gratis kreditter eller kampanjekreditter, kan vi når som helst slette disse. Hvis du sletter kontoen din (vil du virkelig knuse hjertene våre?) eller hvis Twoo avslutter kontoen din (fordi du var en rampunge!), mister du alle opparbeidede kreditter.

Endringer i disse Vilkår og betingelser

Twoo kan endre disse forholdene til enhver tid. Modifiserte versjoner vil tre i kraft tretti (30) dager etter å ha blitt publisert på Nettstedet, og din fortsatte bruk av Nettstedet indikerer at du aksepterer den nye versjonen. Dersom endringene påvirker en tjeneste som du har betalt for på negativ måte, har du rett til å kansellere denne tjenesten og motta en pro-rata tilbakebetaling, forutsatt at du varsler oss innen nevnte periode på tretti dager.