Taisyklės ir Nuostatos

Santrauka
 1. „Twoo“ yra platforma, kurios didžiąją dalį turinio suteikia jos nariai.
 2. Tu atsakai už savo prisijungimo duomenis ir visą turinį, kurį skelbi. Negali skelbti bet kokio neteisėto ar žalingo turinio.
 3. Nors „Twoo“ svetainė retkarčiais gali stebėti narių skelbiamą turinį, „Twoo“ nėra atsakingą už narių patalpintą turinį.
 4. Tu sutinki gauti pranešimus arba laiškus apie veiklą, susijusią su tavo profiliu. Gali nustatyti, kuriuos pranešimus nori gauti bet kuriuo metu savo „Nustaymų“ skiltyje.
 5. Netinkamo elgesio pasėkmėmis gali būti laikinas draudimas lankytis svetainėje arba nušalinimas be perspėjimo.
 6. „Twoo“ įsipareigojimai yra griežtai ribojami.
Leidimas

Svetainė Twoo.com ir atsisiunčiamos „Twoo“ programos („Svetainė“) priklauso „Massive Media NV“. Bendrovė registruota Gente, Belgijoje. Įmonės kodas: 0537.240.636 (toliau „Twoo“ arba „mes“). Jungtinėje Karalystėje įmonė registruota kaip „Massive Media UK Ltd“, Anglijoje ir Velse numeriu: 7803762, adresu: Westwood House, Annie Med Lane, South Cave HU13 0HX

Naudojantis šia Svetaine, tu sutinki su naudojimosi taisyklėmis („Taisyklės ir Nuostatos“). Jei nesutinki su Taisyklėmis ir Nuostatomis, prašome nesinaudoti šia Svetaine.

Privalai susipažinti su mūsų Privatumo pareiškimo ir Elgesio kodekso detalėmis. Šios Taisyklės ir nuostatos, kartu su Privatumo pareiškimu bei Elgesio kodeksu, sudaro visą sutartį tarp tavęs ir „Twoo“ („Sutartis“).

Svetainė – naudojimas ir prieiga

Paslaugos, kurias siūlo „Twoo“, yra tik suaugusiems. Turi būti mažiausiai 18-ikos metų amžiaus, kad galėtum naudotis Svetaine. Tuo atveju, jei galiojantys teisės aktai numato, kad tau turi būti daugiau nei 18 metų, kad tau būtų teisiškai leista naudotis šia Svetaine, minimalų amžių turėtų numatyti tokių teisės aktų nuostatos.

Privalai suteikti teisingą, tikslią ir nemelagingą informaciją, kuri nėra klaidinanti ir kurią nedelsiant atnaujinsi, jei įvyktų kokie nors pasikeitimai. Tu pareiški, kad tavo teikiama informacija nepažeidžia jokių trečiųjų šalių teisių.

Narystė

Gali gauti prieigą prie mūsų paslaugų ir tapti Svetainės nariu, susikuriant profilį Svetainėje. Nė vienas asmuo negali prisijungti daugiau, negu kartą, netgi naudojantis kitu vardu. Narystė yra asmeninė ir priklauso asmeniui, todėl negali būti priskiriama ar perduodama trečiosioms šalims.

„Twoo“ turi teisę atmesti bet kokį prašymą tapti nariu. Tavo narystė prasideda tą akimirką, kai gauni patvirtinimo laišką iš „Twoo“.

Kad gautum pilną prieigą prie mūsų paslaugų, gali aktyvinti „Premium“ paskyros, kurios narystė yra mokama.

Laikinas draudimas naudotis svetaine ir nušalinimas

Tu gali nutraukti savo „Twoo“ narystę bet kuriuo metu per savo „Nustatymus“.

Svetainės naudojimosi nutraukimas, atliktas tavęs ar mūsų, nebus niekaip kompensuojamas.

„Twoo“ gali nutraukti arba sustabdyti tavo narystę bet kuriuo metu, jei yra rizikos, kad tu pažeidei Taisykles ir nuostatas. Toks nutraukimas arba sustabdymas gali būti vykdomas be išankstinio perspėjimo, tačiau apie tai visada vėliau pranešime tau elektroniniu paštu. Nušalinimo pasekoje, tu nebegali registruotis kaip narys ar naudotis mūsų paslaugomis, nebent mes praneštume, kad nušalinimas buvo atšauktas.

Tu patvirtini ir sutinki, kad tavo narystės nutraukimas dėl bet kokios priežasties reiškia, kad tavo į Svetainę įkeltas turinys gali būti (dalinai) ištrintas „Twoo“ nuožiūra.

Narių pareigos

Bet koks Svetainės naudojimas turi remtis atitinkamais įstatymais. Tu negali naudotis Svetaine, kai galiojantys įstatymai tau tai draudžia.

Jei narys įvykdo nusikaltimą, „Twoo“ gali perduoti nario duomenis kompetentingomis institucijoms, jei būtina, apie tai iš anksto nepranešus nariui. Daugiau informacijos apie tai, kaip mes elgiamės su tavo asmens duomenimis galima rasti mūsų Privatumo pareiškime.

Naudoti šią Svetainę norint parduoti prekes ar paslaugas yra draudžiama, kaip ir platinti reklaminę medžiagą be teisėto „Twoo“ leidimo.

Turi laikytis Elgesio kodekso, kai naudojiesi šia Svetaine.

Narių skelbiamas turinys

„Twoo“ svetainė – tai vieta, kur gali susipažinti su naujais žmonėmis, pasikalbėti su jais ir pasidalinti nuotraukomis. Saugi ir draugiška aplinka „Twoo“ yra svarbi tiek tau, tiek mums.

Prisiėmi atsakomybę už visus tektus, nuotraukas ir kitokią informaciją, kurią skelbi „Twoo“ svetainėje.

Tiksliau:

 • Tu neturėtum skelbti jokių įžeidinėjimų, nešvankių pareiškimų, pornografinio turinio ar bet kokio kito turinio, kuris galėtų įžeisti žmogaus orumą.
 • Tu negali kenkti kitiems Svetainės lankytojams diegiant kompiuterių virusus ar kenkėjiškas programas.
 • Tau yra draudžiama skelbti bet kokį klaidinančio, persekiojančio, grasinanančio arba kankinančio pobūdžio turinį.
 • Negali persekioti kitų narių arba bandyti jiems primesti savo politinius ar religinius įsitikinimus. Pernelyg didelis tautų arba religinių simbolių naudojimas nebus toleruojamas.
 • Tau yra draudžiama apsimesti bet kuriuo kitu asmeniu ir gali skelbti tik turinį, kuris yra susijęs su tikrąja tapatybe.
 • Tau yra draudžiama skelbti bet kokį nelegalų turinį ar turinį, skatinantį elgesį, kuris būtų laikomas nusikalstama veikla. Nuotraukų su ginklais skelbti negalima.
 • Tau yra draudžiama skelbti turinį, kuris pažeidžia intelektinės nuosavybės ar kitų žmonių portreto teises. Tai reiškia, kad tu negali kopijuoti kitų žmonių medžiagos ar paveikslėlius be aiškaus leidimo.
 • Tai yra „Twoo“ svetainės Lietuvių versija. Kad komunikacija ir moderavimas būtų mažiau sudėtingi, naudok tik Lietuvių. Ši taisyklė netaikoma retkartinėms citatoms, eilėraščiams, dainoms ar anekdotams.

Įsidėmėk!

 • Tam tikras Svetainės turinys tau gali atrodyti smerktinas.
 • „Twoo“ turi teisę, bet neprivalo, stebėti narius ir jų Svetainėje skelbiamą turinį, taip pat stebėti ginčus tarp narių.
 • „Twoo“ turi teisę ištrinti bet kokį narių turinį Svetainėje, jei jis neatitinka Taisyklių ir nuostatų arba gali pakenkti įmonei ar bet kokioms trečiosioms šalims.
Saugumas

Jeigu kitiems nariams skelbi ir/arba atskleidi kokią nors konfidencialią arba slaptą informaciją apie save, tai atlieki tik savo rizika.

Prisijungimų, slaptažodžių ir/arba kitų įvedamųjų kodų naudojimas (toliau „prisijungimo duomenys“) yra naudotojo atsakomybė. Naudotojas privalo išlaikyti prisijungimo duomenų konfidencialumą ir saugumą. Naudotojas privalo skubiai pranešti „Twoo“ svetainei apie pažeidimus arba piktnaudžiavimą prisijungimo duomenimis siunčiant laišką į abuse-lt@twoo.com.

Tu sutinki imtis tinkamų atsargumo priemonių, kai bendrauji su kitais nariais, ypač jei jūs nusprendei su jais susitikti gyvai arba asmeniškai. Be to, tu sutinki peržiūrėti mūsų Elgesio kodeksą, prieš pradėdant naudotis Svetaine.

Tau priklauso laiku pranešti apie bet kokį žalingą ar neteisėtą turinį, rastą „Twoo“ svetainėje, paspaudžiant mygtuką „Pranešti apie piktnaudžiavimą“. Jeigu „Twoo“ nuspręs, kad tavo skundas yra pagrįstas, bet koks neleistinas turinys bus pašalintas (tekstas, atvaizdai, informacija ar duomenys) kuo įmanoma greičiau. Neteisėta veikla gali būti pranešta atitinkamoms institucijoms.

Pranešimai ir Paslaugų žinutės

Tu sutinki, kad „Twoo“ siųstų tau svarbius pranešimus svetainėje, mobiliuosiuose programėlėse arba el. paštu.

Tavo nurodoma kontaktinė informacija privalo būti teisinga. Kitokiu atveju gali negauti svarbių pranešimų. Siekiant paskleisti paslaugų žinutes ir pranešimus apie paslaugas, „Twoo“ savo puslapiuose gali įdėti skelbimą, kad praneštų tau apie tam tikrus pasikeitimus, kaip pvz., šios Sutarties pakeitimai.

Pranešimas iš „Twoo“ taipogi gali ateiti ir el. paštu (adresu, susietu su tavo paskyra). Tu taipogi sutinki, kad „Twoo“ gali komunikuoti su tavimi apie tavo „Twoo“ paskyrą ar paslaugas, susijusias su „Twoo“ per tavo „Twoo“ paskyrą bei kitais būdais, įskaitant el. paštą, mobilųjį ar telefonu.

Prašome peržiūrėti savo „Nustatymus“, jei nori valdyti, kokias žinutes gauni iš „Twoo“. Tu pripažįsti ir sutinki, kad mes nesame atsakingi už informaciją, kuri susijusi ar sukelta tavo nesugebėjimo saugoti kontaktinę ar kitą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, tavo svarbios informacijos negavimu.

Atsakomybė

Svetainė yra tik platforma nariams paskelbti informaciją apie save ir leisti nariams susisiekti su kitais nariais. „Twoo“ neorganizuoja jokių susitikimų ir nesuteikia su santykiais susijusių patarimų. Nors Svetainės infrastruktūra yra suteikiama „Twoo“, didžiąją dalį turinio skelbia nariai. „Twoo“ negali būti laikoma atsakinga už bet kurio savo nario elgesį arba jei jos paslaugos neatitinka tavo lūkesčių. „Twoo“ nepateikia jokių aiškių ar numanomų garantijų dėl patikimumo, saugos ar šios paslaugos tęstinumo.

„Twoo“ nekontroliuoja kokybės, suderinamumo, narių Saugumo, taip pat Svetainėje skelbiamo turinio teisingumo, tikslumo ar kompetencijos. Tu patvirtini, kad nepaisant draudimų, nustatytų šiose Taisyklėse ir nuostatose, turinys, kurį galima rasti Svetainėje gali būti netikslus ar apgaulingas.

Nors „Twoo“ imasi visų pagrįstų pastangų užtikrinti, kad Svetainė veiktų be klaidų, interneto ir ypač programinės įrangos prigimtis neleidžia operacijų atlikti nepertraukiamai ir be klaidų.

Tu pripažįsti ir sutinki, kad „Twoo“ sutartinė ir nesutartinė atsakomybė yra ribota iki tiesioginės žalos atlyginimo, ne didesnio nei sekančios sumos:

 1. Per paskutinius dvylika (12) mėnesių tavo mokėti bendri narystės mokesčiai, kurie sukėlė sukėlė žalą; arba
 2. maks. 20 €

„Twoo“ jokiu atveju neatsako už netiesioginius ar šalutinius nuostolius, kylančius iš arba susijusius su tavo ar kieno nors kito elgesiu, susijusiu su Svetainės naudojimu, įskaitant (be apribojimų) emocines kančias, galimybių praradimą, duomenų praradimą, sugaištą laiką ir/arba bet kokią kitą žalą, kilusią dėl ryšių ar susitikimų su kitais nariais, su kuriais buvo susipažinta per mūsų Svetainę.

Aukščiau pateiktos pastabos ir atsakomybės apribojimai netaikomi didelio neatsargumo, sukčiavimo ar tyčinio aplaidumo atvejais „Twoo“ svetainės vardu. Jeigu leidžiama pagal taikytiną teisę, atsakomybę už kūno sužalojimą ir mirtį, taip pat turi būti neįtraukiama.

Tu sutinki atlyginti mums nuostuolius už bet kokias trečiųjų šalių pretenzijas (įskaitant mūsų sumokėtas teisines išlaidas), kylančias iš ir/arba susijusias su tavo naudojimusi Svetaine, informacija ir/arba kita tavo Svetainėje paskelbta medžiaga ir/arba kylančia dėl bet kokio sutarties pažeidimo.

Intelektinės nuosavybės teisės

Tu garantuoji ir pareiški, kad informacija, skelbiama tavo profilyje yra tavo skelbiama ir kad esi vienintelis savo profilio autorius. Kai įvedi duomenis kitų narių peržiūrai, įskaitant, bet neapsiribojant tekstais, nuotraukomis, atvaizdais, piešiniais, grafika profiliui, nuotraukų aprašymais ir t. t., suteiki „Twoo“ neribotą licenciją platinti, naudoti, apdoroti, versti ar keisti šiuos duomenis.

Prekių ženklai, logotipai, grafika, nuotraukos, animacija, vaizdo klipai ir tekstai esantys „https://www.twoo.com“ yra „Twoo“ intelektinė nuosavybė ir negali būti kopijuojami, naudojami, skelbiami, platinami, parduodami ar kitaip eksponuojami be raštiško „Twoo“ sutikimo.

Pradžios tinklalapio nuotrauka © 2009 Jim Sher

Taikytina teisė ir kompetentingas teismas

Susitarimą reglamentuoja Belgijos įstatymai, be nuorodos į šalies įstatymų kolizines taisykles. Gento (Belgija) teismai turės jurisdikciją bet kokio ginčo dėl Susitarimo ar Svetainės naudjimo atveju, nebent kitaip numatyta galiojančiuose naudotojų apsaugos įstatymuose.

Kreditai

Kreditų galiojimas baigiasi po 91 dienos nuo jų įsigijimo (esame įsitikinę, kad juos panaudosi gerokai anksčiau!). Jei gausi nemokamų ar reklaminių kreditų, mes turime teisę pripažinti juos negaliojančiais bet kuriuo metu. Jei ištrinsi savo paskyrą (bet juk nedaužytum mums širdies, tiesa?!) arba jei „Twoo“ tavo paskyrą pašalintų (negražaus elgesio atveju!), visi tavo sukaupti kreditai bus anuliuoti.

Šių Taisyklių ir nuostatų pakeitimai

„Twoo“ gali bet kuriuo metu pakeisti šias taisykles. Pakeistos taisyklės įsigalios po trisdešimties (30) dienų nuo tada, kai buvo publikuotos Svetainėje. Jei pageidausi tęsti naudojimąsi Svetaine, privalėsi sutikti su nauja taisyklių versija. Jei pokyčiai neigiamai veikia paslaugą, už kurią sumokėjai, turi teisę atšaukti šią paslaugą ir gauti grąžinamąją išmoką. Apie tai mums turi pranešti per minėtą trisdešimties dienų laikotarpį.