Tingimused

Kokkuvõte
 1. Twoo haldab platvormi, mille sisust suurem osa tuleb selle kasutajatelt.
 2. Sa vastutad oma sisselogimisandmete ja kogu postitatud sisu eest. Ebaseadusliku või kahjuliku sisu postitamine on keelatud.
 3. Kuigi Twoo võib aeg-ajalt liikmete postitatud sisu kontrollida, ei vastuta Twoo liikmete postitatud sisu eest.
 4. Nõustud oma profiiliga seotud teavituste või e-kirjade saamisega. Saad oma Sätetes igal ajal reguleerida, milliseid teavitusi soovid saada.
 5. Reeglite mittejärgimisel võidakse kasutaja konto ilma hoiatuseta sulgeda või ajutiselt peatada.
 6. Twoo vastutus on rangelt piiratud.
Nõusolek

Käesoleva veebisaidi Twoo.com ja allalaaditavate Twoo rakenduste (edaspidi "Veebisait") omanik on Massive Media Match NV, ettevõte, mis on registreeritud Belgias Gentis ja mille registrinumber on 0537.240.636 (edaspidi "Twoo" või "meie"). Ühendkuningriigi juriidiline isik on Massive Media UK Ltd, registreeritud Inglismaal ja Walesis registrinumbriga 7803762 aadressil Westwood House, Annie Med Lane, South Cave HU13 0HX.

Veebisaiti kasutades nõustud käesolevate tingimustega (edaspidi "Tingimused"). Kui Sa ei nõustu Tingimustega, ära palun kasuta Veebisaiti.

Sa oled kohustatud tutvuma meie privaatsusavalduse ja käitumiskoodeksiga. Käesolevad Tingimused moodustavad koos privaatsusavalduse ja käitumiskoodeksiga kogu Sinu ja Twoo vahelise lepingu (edaspidi "Leping").

Veebisait – juurdepääs ja kasutamine

Twoo poolt pakutavad teenused on mõeldud ainult täiskasvanutele. Pead Veebisaidi kasutamiseks olema vähemalt 18 aastat vana. Kui asjakohaste õigusaktide kohaselt pead olema käesoleva Veebisaidi legaalseks kasutamiseks vanem kui 18 aastat, rakendatakse sellistes õigusaktides nimetatud minimaalset vanust.

Pead esitama korrektsed, täpsed ja tõesed andmed, mis ei juhi inimesi eksiteele, ning uuendama neid muudatuste korral koheselt. Kinnitad, et esitatud andmed ei riku kolmandate poolte õigusi.

Liikmesus

Kui lood Veebisaidil endale profiili, saad juurdepääsu meie teenustele ja muutud meie Veebisaidi liikmeks. Liituda ei saa rohkem kui korra, isegi erinevat nime kasutades. Liikmesus kehtib ainult liikmele endale ning seda ei saa määrata ega loovutada kolmandatele pooltele.

Twoo jätab endale õiguse keelduda ükskõik kelle liikmeks saamise soovist. Sinu liikmesus hakkab kehtima hetkest, mil saad Twoolt kinnituskirja.

Kõigi meie teenuste kasutamiseks saad aktiveerida Premium konto, mille eest tuleb tasuda liikmetasu.

Lõpetamine ja peatamine

Võid lõpetada oma Twoo liikmesuse mis tahes ajahetkel oma Sätete kaudu.

Sinu- ega meiepoolne lõpetamine ei anna Sulle õigust mis tahes hüvitisele.

Twoo võib lõpetada või peatada Su liikmesuse mis tahes ajahetkel, kui (on tõsine oht, et) rikud käesolevaid tingimusi. Selline lõpetamine või peatamine võib leida aset ilma eelneva hoiatuseta, kuid püüame Sind sellest alati pärast e-posti teel teavitada. Pärast liikmesuse lõpetamist või peatamist ei ole Sul võimalik uuesti liikmeks registreeruda või meie teenuseid kasutada, välja arvatud juhul, kui Su konto uuesti aktiveeritakse.

Sa võtad teatavaks ja nõustud sellega, et Sinu liikmesuse lõpetamine ükskõik millisel põhjusel viitab sellele, et Sinu poolt Veebisaidile üleslaaditud sisu võidakse Twoo äranägemisel (osaliselt) kustutada.

Liikmete kohustused

Veebisaidi igasugune kasutus peab olema kooskõlas asjakohaste seadustega. Sa ei tohi Veebisaiti kasutada, kui kohaldatavad seadused seda keelavad.

Kui liige paneb toime kriminaalkuriteo, võib Twoo vajadusel edastada selle liikme isikuandmed pädevatele ametiasutustele ja ilma asjassepuutuvat liiget sellest eelnevalt hoiatamata. Liikmete isikuandmete kasutamise kohta leiad rohkem teavet meie privaatsusavaldusest.

Sa ei tohi Twoo selgesõnalise loata kasutada käesolevat Veebisaiti kaupade või teenuste müügiks või reklaamimaterjalide levitamiseks.

Pead Veebisaiti kasutades järgima käitumiskoodeksit.

Liikmete postitatud sisu

Twoo on koht, kus Sa saad tutvuda uute inimestega, nendega rääkida ja pilte vahetada. Twoo turvalise ja sõbralikuna hoidmine on nii Sinu kui meie jaoks väga oluline.

Sa vastutad kõigi oma tekstide, piltide ja kogu info eest, mida Twoosse postitad.

Täpsemalt:

 • Sa ei tohi postitada solvanguid, roppe avaldusi ega pornograafilist sisu või muud sisu, mis võib riivata inimväärikust.
 • Sa ei tohi kahjustada teisi Veebisaidi külastajaid arvutiviiruste või muu pahavara paigaldamise teel.
 • Sa ei tohi postitada eksitavat, kiusavat, ähvardavat, laimavat ega piinavat sisu.
 • Sa ei tohi teiste liikmete järel luurata ega veenda neid oma poliitilisi või religioosseid vaadete paremuses. Riiklike või religioossete sümbolite liigset kasutamist ei tolereerita.
 • Sa ei tohi esineda teiste inimestena ning võid postitada ainult sellist sisu, mis seostub Sinu tegeliku isikuga.
 • Sa ei tohi postitada illegaalset sisu või sisu, mis võib julgustada kriminaalkuriteona käsitletavat käitumist. Relvi kujutavad pildid on keelatud.
 • Sa ei tohi postitada sisu, mis rikub teiste inimeste intellektuaalomandi või pildiõigusi. See tähendab, et Sa ei tohi kopeerida teiste inimeste materjale ega pilte ilma nende vastava selgesõnalise loata.
 • See on Twoo Eesti keeles. Suhtlemise ja modereerimise hõlbustamiseks kasutage palun ainult Eesti keelt. See reegel ei kehti juhuslikele tsitaatidele, luuletustele, laulusõnadele ega naljadele.

NB!

 • Käesoleval Veebisaidil võib olla sisu, millele Sul võib tekkida vastuväiteid.
 • Twool on õigus, kuid mitte kohustus, kontrollida kasutajaid ja nende poolt Veebisaidile postitatud sisu ning jälgida liikmetevahelisi vaidlusi.
 • Twool on õigus kustutada Veebisaidilt ükskõik millist kasutajapoolset sisu, kui see ei vasta tingimustele või on kahjulik ettevõttele või kolmandatele pooltele.
Turvalisus

Kui postitad ja/või avaldad teistele liikmetele enda kohta konfidentsiaalset või tundlikku teavet, teed seda täielikult enda vastutusel.

Kasutajanimede, sisselogimisandmete, salasõnade ja/või muude sissepääsukoodide (edaspidi "sisselogimisandmed") kasutamise eest vastutab kasutaja ainuisikuliselt. Kasutaja peab säilitama sisselogimisandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse. Kasutaja peab viivitamatult teavitama Twood sisselogimisandmete rikkumisest või väärkasutamisest, saates e-kirja aadressile abuse-et@twoo.com.

Oled nõus võtma mõistlikke ettevaatusabinõusid teiste liikmetega suhtlemisel, eriti juhul, kui otsustad mõne kasutajaga väljaspool internetti kohtuda. Lisaks nõustud enne Veebisaidi kasutamist lugema läbi meie käitumiskoodeksi.

Sa oled kohustatud Twoos leitud kahjustavast või illegaalsest sisust teatama õigeaegselt nupu 'Teavita väärkasutamisest' abil. Kui Twoo peab Sinu kaebust põhjendatuks, siis mis tahes solvav sisu (tekst, kujutised, teave või andmed) eemaldatakse nii kiiresti kui võimalik. Illegaalsetest tegevustest võidakse teavitada asjakohaseid võime.

Teavitused ja teenuse teated

Sa oled nõus, et Twoo tagab Sulle olulised teated veebilehel, mobiilirakendustest või e-kirja teel.

Sinu antud kontaktinfo peab olema täpne, vastasel juhul Sa ei pruugi saada olulisi teateid. Teenuse teadete edastamiseks võib Twoo panna bänneriteate üle oma lehekülgede, et teavitada Sind teatud muudatustest, näiteks selle lepingu muutmisest.

Alternatiivina võib teavitus koosneda Twoo saadetud e-kirjast Sinu kontoga seotud e-posti aadressile. Sa nõustud ka, et Twoo võib Sinuga ühendust võtta Sinu Twoo konto kaudu või teiste meetmete abil, sealhulgas e-kiri, mobiilinumber või telefon, seoses Sinu Twoo konto või Twooga seotud teenustega.

Palun vaata üle oma Sätted, et kontrollida, milliseid teateid Sa Twoolt saad. Kinnitad ja nõustud, et me ei vastuta Sinu õigete kontaktandmete või muu teabe kajastamata jätmisest tulenevate või sellega seonduvate mis tahes kahjude eest, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, olulise teabe saamata jäämise eest.

Vastutus

Käesolev Veebisait on kõigest platvorm, mille kasutajad saavad enda kohta teavet postitada ja teiste liikmetega ühendust võtta. Twoo ei korralda kohtumisi ega anna suhtealast nõu. Kuigi Veebisaidi infrastruktuuri haldab Twoo, pärineb suurem osa selle sisust Veebisaidi liikmetelt. Twoo ei vastuta Veebisaidi kasutajate mis tahes käitumise eest ega olukorra eest, kus Veebisaidi teenused ei vasta Sinu ootustele. Twoo ei anna otsest ega kaudset garantiid selle teenuse usaldusväärsusele, turvalisusele ega katkematusele.

Twoo ei vastuta liikmete kvaliteedi, kokkusobivuse ega turvalisuse või Veebisaidi mis tahes postituse õigsuse, täpsuse ega täielikkuse eest. Mõistad, et käesolevates tingimustes sätestatud keeldudest hoolimata võib Veebisaidil kättesaadav sisu olla ebatäpne või petlik.

Kuigi Twoo võtab kõik mõistlikud meetmed kindlustamaks Veebisaidi töösolekut ja vigade puudumist, ei võimalda üldiselt interneti ja konkreetselt tarkvara loomus tagada katkematut ja veapuhast tööd.

Mõistad ja nõustud, et Twoo lepingulised ja lepinguvälised kohustused on piiratud otseste kahjudega, kuni maksimaalse summani, mis võrdub väiksema numbriga järgmistest summadest:

 1. sinu poolt kaheteistkümne (12) kuu jooksul enne kahjusid põhjustanud sündmust makstud liikmetasud kokku, või
 2. maks. 20 €

Twoo ei vastuta mitte mingil juhul kaudse või seosetu kahju eest, mis tuleneb Veebisaidi kasutamisest Sinu või kellegi teise poolt või on sellega seotud, kaasa arvatud (kuid mitte ainult) hingelise valu, võimaluste kaotamise, andmete kaotamise, kulutatud aja kaotamise ja/või muude kahjude eest, mis tulenevad teiste liikmetega, kellega kohtusid Veebisaidi kaudu, suhtlemisest või kohtumisest.

Eespool nimetatud vastutamatusesätted ja vastutuse piiramised ei rakendu Twoo nimel tehtud raske hooletuse, pettuse või tahtliku hooletuse puhul. Kui see on asjakohaste seadustega lubatud, välistatakse ka kehavigastuste ja surma vastutus.

Sa nõustud hüvitama meile kõik kolmandate poolte nõuded (kaasa arvatud meie nimel makstud õiguskulud), mis tulenevad Sinupoolsest Veebisaidi kasutamisest ja/või on sellega seotud, Sinu poolt Veebisaidile postitatud teabest ja/või muust materjalist ja/või on sellega seotud, ja/või lepingu mis tahes moel rikkumisest või rikkumise tõttu.

Intellektuaalomandi õigused

Sa garanteerid ja esitad, et Sinu profiilile postitatud teave on sinna postitatud Sinu poolt ja Sina oled ainuisikuliselt oma profiili autor. Sisestades oma profiilile teistele liikmetele nähtavaid andmeid, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, teksti, pilte, kujutisi, joonistusi, illustratsioone, pildikirjeldusi jne, annad Twoole piiramatu õiguse neid andmeid levitada, kasutada, töödelda, tõlkida või muuta.

Veebilehel https://www.twoo.com kuvatud kaubamärgid, logod, graafika, pildid, animatsioonid, videod ja tekst on Twoo intellektuaalomand ning neid ei tohi reprodutseerida, kasutada, avaldada, jagada, müüa ega kuvada ilma Twoo selgesõnalise eelneva kirjaliku loata.

Kodulehe foto © 2009 Jim Sher

Asjakohased seadused ja pädev kohus

Lepingule rakenduvad Belgia seadused ilma viiteta kollisiooninormidele. Lepingut või Veebisaidi kasutamist puudutavad mis tahes vaidlused kuuluvad Genti (Belgia) kohtute pädevusse, kui teisiti ei nõuta kohaldatava tarbijakaitseseaduse järgi.

Krediidid

Krediidid aeguvad 91 päeva pärast ostmist (kuid me oleme kindlad, et Sa oled need ammu enne seda ära kasutanud!). Kui Sa saad tasuta või kampaania korras krediite, võime need igal ajal kehtetuks muuta. Kui Sa kustutad oma konto (Sa ju ei murraks meie südameid, ega?!) või kui Twoo sulgeb Su konto (sest Sa olid ulakas!), kaotad Sa kõik kogunenud krediidid.

Muudatused käesolevates tingimustes

Twoo võib muuta neid tingimusi mis tahes hetkel. Muudetud versioon hakkab kehtima kolmkümmend (30) päeva pärast selle avaldamist Veebisaidil ning Sinupoolne Veebisaidi kasutamise jätkamine tähendab, et oled uue versiooniga nõustunud. Kui muudatused mõjutavad negatiivselt teenust, mille eest oled maksnud, on Sul õigus teenus tühistada ja saada proportsionaalne hüvitis, eeldusel, et teavitad meid sellest eelpool mainitud kolmekümne päeva jooksul.