Privaatsusavaldus

Jõustumiskuupäev: 08/30/2016

Käesoleva Veebisaidi omanik on Massive Media Match NV, Belgias Gentis registreeritud ettevõte registrinumbriga 0537.240.636.

Privaatsusavaldus loodi eesmärgiga demonstreerida meie ettevõtte pühendumust Sinu privaatsuse ja andmete kaitsmisel. Twoo töötleb Sinu isikuandmeid Sinu kaitseks kõigi mõistlike ettevaatusabinõudega ning vastavalt käesolevale privaatsusavaldusele, Belgia rangetele reeglitele ja Euroopa andmekaitseseadustele.

Käesolev privaatsusavaldus on osa Twoo tingimustest ja seda tuleks hoolikalt lugeda. See määratleb Sinu õigused ja selgitab, kuidas Sa saad neid rakendada. Veebisaidi mis tahes kasutuse korral eeldatakse kogu privaatsusavaldusega nõustumist.

Meie kogutavate isikuandmete liigid
 • Sinu poolt üles laaditud avalik teave:

  • Sinu profiilil olevad andmed, pildid...
  • Teistele kasutajatele saadetud teated.
 • Sinu poolt üles laaditud privaatne teave:

  • Administratiivsed andmed, nt Sinu kasutajanimi ja salasõna.
  • Sinu sätted.
 • Ajalugu ja logid:

  • Kõigi Sinu poolt külastatud Twoo lehtede külastamise kellaaeg, kuupäev ja URL.
  • Sinu poolt veebisaidil teostatavad otsingud.
  • Sinu veebilehitsejat ja arvutit puudutav tehniline teave.

Sul on registreerimise käigus (ja hiljem) võimalik anda meile teavet oma nime, e-posti aadressi, soo, sünnikuupäeva, asukoha ja teiste valikuliste üksikandmete kohta. Sinu Twoo profiili detaile, v.a sugu ja sünnipäeva, on igal ajal võimalik muuta.

Kui soovid esitada enda kohta täiendavaid andmeid, annad meile selgesõnaliselt loa selle teabe kasutamiseks privaatsusavalduses kirjeldatud viisil.

Mida me Sinu isikuandmetega teeme?

Me kasutame Sinu isikuandmeid selleks, et:

 • avaldada Sinu poolt avalikustamiseks mõeldud teavet vastavalt Sinu sätetes määratud tingimustele;
 • võimaldada Veebisaidi korrektne kasutamine vastavalt Sinu sätetele;
 • teostada üldist kliendihaldust;
 • saata Sulle teateid Veebisaidi ning meie teiste toodete ja teenuste kohta;
 • pakkuda Sulle just Sinu profiili jaoks kohandatud reklaame;
 • uurida pettusi ja meie käitumiskoodeksi rikkumisi;
 • genereerida anonüümset statistikat Veebisaidi (kasutajate) kohta Veebisaidi parendamiseks või kolmandatele pooltele statistiliste andmete edastamiseks.
 • Registreeru ja näita oma profiili teistel lehekülgedel, mille omanik on Massive Media Match NV või selle tütar- või emafirma.

Sul on võimalus soovida saada meilt e-kirju, milles teavitame Sind uutest teadetest või teistest Veebisaidi kasutamisega seotud nüanssidest. Nende teadete saamisega seotud eelistusi saad määrata "Sätete" all.

Veebisaidile registreerudes teadvustad ja nõustud, et Sinu poolt esitatavatele profiiliandmetele ja muule teabele, k.a tundlikele isikuandmetele, on võimalik juurde pääseda ka teistest riikidest kui Belgia. Palun pea meeles, et väljaspool Euroopat asuvates riikides võivad andmekaitse standardid olla madalamad kui Belgias.

Kuidas Sinu isikuandmeid jagatakse kolmandate pooltega

Kolmandad pooled pääsevad ligi kogu Sinu poolt avalikuks muudetud teabele vastavalt Sinu privaatsussätetes määratud tingimustele.

Vihkame rämpsposti sama palju kui Sina. Me ei jaga Sinu e-posti aadressi kunagi kolmandate pooltega.

Meie kasutajaid puudutavad statistilised või anonüümsed andmed võidakse avaldada turunduslikel või reklaamilistel eesmärkidel. Sellisel juhul ei avalda me kunagi teavet, mida võidakse kasutada Sinu isiku kindlakstegemiseks.

Me ei jaga kunagi Sinu teisi isikuandmeid kolmandate pooltega, välja arvatud juhul, kui annad selleks meile selgesõnalise loa. Me võime tagada juurdepääsu Sinu isikuandmetele ebaseadusliku kasutuse korral, vastavasisulise korralduse saamisel õigusorganitelt või oma õiguste kaitsmiseks.

Küpsised ja veebilutikad

Veebisait kasutab küpsiseid, et tuvastada Sind veebisaidi kasutajana, et pidada meeles Sinu eelistatud keelt ja et muuta Veebisaidil ringiliikumine lihtsamaks. Võid küpsised oma veebilehitsejas blokeerida, kuid mõned Veebisaidi osad ei tööta pärast seda enam korrektselt.

Hoiuajad ja -koht

Twoo rakendab järgmisi hoiutingimusi.

 • Sinu poolt üles laaditud teave: hoiustatakse 6 kuud pärast Sinupoolset teabe või konto kustutamist. (NB! Võid kustutada oma konto mis tahes ajal. Kui Sa ei logi oma kontole 6 kuu jooksul sisse, kustutatakse see automaatselt.)
 • Ajalugu ja logid: hoiustatakse 6 kuud pärast ajalooelemendi või logisündmuse loomist.
 • Küpsised: Veebisaidil kasutatavate küpsiste eluiga on maksimaalselt 100 päeva.

Sinu isikuandmeid võidakse hoiustada väljaspool ELi asuvas riigis.

Turvameetmed

Twoos kehtestatud turvameetmete abil välditakse meie kontrolli all oleva teabe kadumist, väärkasutamist ja muutmist. Twoo kasutab Sinu personaalse info kindlustamiseks selle sektori standardseid vahendeid. Kuigi internetis ei ole sellist asja nagu "täiuslik turvalisus", teevad Twoo tehnilised eksperdid Sinu onlain-turvalisuse tagamiseks kõvasti tööd.

Sinu õigused

Sa pääsed oma isikuandmete juurde (ja võid neid vajadusel parandada või lasta parandada) tasuta. Palun värskenda oma info muutumisel oma andmeid nii kiiresti kui võimalik.

Sa võid keelduda oma isikuandmete kasutamisest otsestel turunduslikel eesmärkidel.

'Do Not Track' säte

Do Not Track ('DNT') on privaatsuseelistus, mida kasutajad saavad oma veebilehitsejas määrata. DNT on kasutajate võimalus teavitada veebilehti ja teenuseid sellest, et nad ei soovi aja jooksul teatud teabe kogumist nende veebilehtede külastuse kohta ja nad ei soovi seda ka veebilehtede või veebiteenuste puhul. Oleme pühendunud Sulle pakkuma tähenduslikke valikuid kogutud teabe kohta. Me siiski ei tunnista ega vasta mitte ühelegi DNT signaalile, sest internetisektor liigub selles suunas, et täpselt defineerida, mida DNT tähendab, mida tähendab olla vastavuses DNT-ga, samuti liigub see DNT-le reageerimiseks ühise lähenemisviisi suunas.

Sinu salasõna eest vastutamine

Sa ei tohi avaldada oma salasõna kolmandatele pooltele ega jagada seda kolmandate pooltega. Oma salasõna turvalisena hoidmine on Sinu ülesanne.

Kui Su salasõna on paljastatud või varastatud, muuda seda kohe 'Sätete' all. Palun teavita meid mis tahes privaatsuse rikkumisest või sisselogimisandmete väärkasutamisest, saates e-kirja aadressile abuse-et@twoo.com.

Soovitame salasõna korrapäraselt iga teatud aja järel muuta. Turvalise salasõna valimine vähendab volitamata juurdepääsu riski Sinu kontole.

Sinu kontaktide importimine

Twoo pakub osades riikides mugavat importimise tööriista, millega saad kutsuda oma e-posti kontakte Twooga liituma. Kui otsustad oma kontakte importida, siis kinnitad, et nad on Sulle selleks oma nõusoleku andnud, ja nõustud, et Sinu nimelt saadetakse Su valitud kontaktidele e-kirjaga automaatne kutse ja meeldetuletus. Twoo hoiustab Sinu sõprade kontaktandmeid ainult selleks, et Su sõpru pärast registreerimist automaatselt Sinuga ühendada.

Twoo ei müü e-posti aadresse ega kasuta neid mis tahes muude teadete kui kutsete saatmiseks. Sinu kontaktidel on võimalus neile saadetud kutsetes klõpsata tellimuse tühistamise nuppu, mille tulemusena ei saadeta neile Twoost enam ühtegi kutset.

Käesoleva privaatsusavalduse muutmine

Me jätame endale õiguse muuta käesolevat privaatsusavaldust mis tahes ajal. Kõik muudatused käesolevas privaatsusavalduses postitatakse käesolevale Veebisaidile, nii et Sa oled alati teadlik, millist teavet me kogume, kuidas seda kasutame, ja millistel juhtudel seda avaldame.

Muudetud versioonid jõustuvad kolmkümmend (30) päeva pärast nende avaldamist Veebisaidil.