Vilkår

Resumé
 1. Twoo driver en platform, hvor det meste af indholdet kommer fra medlemmerne.
 2. Du er ansvarlig for dine login-brugeroplysninger og for alt indhold, du deler. Du må ikke dele ulovligt eller skadeligt indhold
 3. Selvom Twoo sporadisk screener indhold, som bliver delt af medlemmer, så er Twoo ikke ansvarlig for indhold delt af medlemmer.
 4. Du indvilliger i at modtage aktivitetsmeddelelser eller emails relateret til din profil. Du kan når som helst justere hvilke meddelelser du ønsker at modtage i dine Indstillinger.
 5. Manglende overholdelse af reglerne kan uden varsel føre til sletning eller suspension.
 6. Twoos hæftelse er strengt begrænset.
Samtykke

Hjemmesiden Twoo.com og downloadingsversioner af Twoo applikationer ("Hjemmesiden") er ejet af Massive Media Match NV, et selskab registreret i Ghent, Belgien, og med selskabsnummer 0537.240.636 (herefter refereret til som "Twoo" eller "vi"), den juridiske person i UK er Massive Media UK Ltd, registreret i England og Wales som 7803762, på følgende adresse: Westwood House, Annie Med Lane, South Cave HU13 0HX

Ved at bruge Hjemmesiden erklærer du dig enig i brugsbetingelserne ("Vilkår"). Hvis du ikke er enig i Vilkårene, brug da venligst ikke Hjemmesiden.

Du skal gøre dig bekendt med detaljerne i vores Fortrolighedserklæring og Adfærdsregler. Disse Vilkår udgør sammen med Fortrolighedserklæring og Adfærdsregler den samlede aftale mellem dig og Twoo ("Aftale").

Hjemmeside - brug og adgang

Tjenesterne, som tilbydes af Twoo, er kun for voksne. Du skal være mindst 18 år gammel for at bruge Hjemmesiden. I tilfælde af, at gældende lov kræver, at du skal være ældre end 18 for lovligt at bruge denne Hjemmeside, så er minimumsalderen, som foreskrevet ved en sådan lovgivning, gældende.

Du skal angive korrekte, præcise og sandfærdige informationer, som ikke er vildledende, og du skal straks opdatere disse informationer, såfremt de ændrer sig. Du erklærer, at ingen af de informationer, du angiver, overtræder tredjeparts rettigheder.

Medlemskab

Du får adgang til vores tjenester og bliver medlem af Hjemmesiden ved at oprette en profil på Hjemmesiden. Ingen person må abonnere mere end én gang, heller ikke under et andet navn. Medlemskabet er personligt og kan ikke tildeles eller videregives til tredjepart

Twoo forbeholder sig retten til at afvise enhver anmodning om medlemskab. Dit medlemskab begynder først i det øjeblik, du modtager en bekræftelses e-mail fra Twoo.

For at få fuld adgang til vores tjenester, kan du opgradere til en Premium, for hvilken du betaler et medlemskabsgebyr.

Opsigelse og suspension

Du kan opsige dit Twoo medlemskab til enhver tid via dine Indstillinger.

Hverken opsigelse fra din side eller fra vores side giver dig ret til nogen form for godtgørelse.

Twoo kan opsige eller suspendere dit medlemskab til enhver tid, når (der er en alvorlig risiko for at) du overtræder disse Vilkår. En sådan opsigelse eller suspension kan finde sted uden varsel, selvom vi altid efterfølgende informerer dig via e-mail. Efter en sådan opsigelse eller suspension kan du ikke forsøge at tilmelde dig som medlem eller bruge vores tjenester, med mindre vi har informeret dig om, at suspensionen er ophævet.

Du anerkender og accepterer, at opsigelsen af dit medlemskab, uanset årsagen dertil, indebærer, at indhold, du har uploadet på Hjemmesiden, efter Twoos forgodtbefindende kan blive (delvist) slettet.

Forpligtelser for medlemmer

Enhver brug af Hjemmesiden må finde sted i overensstemmelse med gældende lov. Du må ikke bruge Hjemmesiden, hvis gældende lov ikke tillader dig at gøre det.

I tilfælde af en kriminel overtrædelse begået af et medlem kan Twoo overføre dette medlems persondata til de relevante myndigheder, og kan gøre dette efter behov og uden forinden at rette henvendelse til det pågældende medlem. Yderligere information om, hvordan vi behandler dine persondata kan findes i vores Fortrolighedserklæring.

Du må ikke bruge Hjemmesiden til at sælge nogen form for vare eller tjeneste eller til at distribuere salgsfremmende materiale af nogen art uden eksplicit forudgående tilladelse fra Twoo.

Du skal overholde vores Adfærdsregler når du bruger Hjemmesiden.

Indhold delt af medlemmer

Twoo er et sted, hvor du kan møde nye mennesker, tale med dem og dele billeder. At opretholde et sikkert og venligt miljø på Twoo er vigtigt for både dig og for os.

Du er ansvarlig for alle tekster, billeder eller andre informationer, som du deler på Twoo.

Særligt:

 • Du må ikke dele nogen form for fornærmelse, obskøne udtalelser eller pornografisk indhold eller andet indhold overhovedet, som kunne krænke den menneskelige værdighed.
 • Du må ikke skade andre besøgende på Hjemmesiden ved at installere computervirus eller anden malware.
 • Du må ikke dele nogen form for vildledende, chikanerende, truende, injurierende eller smertende indhold.
 • Du må ikke stalke andre medlemmer eller forsøge at overbevise dem om dine politiske eller religiøse synspunkter. Overdreven brug af nationale eller religiøse symboler vil ikke blive tolereret.
 • Du må ikke udgive dig for at være en anden person og må kun dele indhold, der knytter an til din sande identitet.
 • Du må ikke dele nogen form for ulovligt indhold, som kan opildne til adfærd, der kunne opfattes som lovstridig. Billeder af våben er ikke tilladt.
 • Du må ikke dele indhold, der krænker andre personers intellektuelle rettigheder eller portrætrettigheder. Dette indebærer, at du ikke kan kopiere andre personers materiale eller billeder uden deres eksplicitte tilladelse.
 • Dette er en Dansk version af Twoo. For at lette kommunikation og moderation, brug da venligst kun Dansk. Denne regler gælder ikke ved lejlighedsvis brug af citater, digte, sangtekster eller vittigheder.

Bemærk!

 • Denne Hjemmeside kan have indhold, som du finder stødende.
 • Twoo har retten, men ikke forpligtelsen, til at screene medlemmer og det indhold, de deler på Hjemmesiden, og til at overse tvister mellem medlemmer.
 • Twoo har retten til at slette enhvert brugerindhold på Hjemmesiden, hvis dette ikke er i overensstemmelse med Vilkår, eller hvis det er skadeligt for selskabet eller tredjepart.
Sikkerhed

Hvis du deler og/eller åbenbarer for andre medlemmer nogen form for fortrolig eller følsom information om dig selv, så gør du det udelukkende på eget ansvar.

Anvendelsen af brugernavnet, login, adgangskode og/eller andre adgangskoder (herefter benævnt "login data") er udelukkende brugerens ansvar. Det er op til brugeren at sørge for fortroligheden og sikkerheden af login data. Det kræves af brugeren at denne øjeblikkeligt informerer Twoo om brug eller misbrug af login data ved at sende en e-mail til abuse-da@twoo.com.

Du er enig i at tage rimelige forholdsregler, når du interagerer med andre medlemmer, særligt hvis du/I beslutter at mødes offline eller ansigt til ansigt. Du er endvidere enig i at gennemlæse vores Adfærdsregler inden du begynder at bruge Hjemmesiden.

Du er forpligtet til i tide at anmelde enhver form for skadeligt eller ulovligt indhold, som du opdager på Twoo ved at klikke på 'Anmeld misbrug'-knappen. Hvis Twoo mener, at din anmeldelse er berettiget, vil anstødeligt indhold blive fjernet (tekster, billeder, informationer eller data) så hurtigt som muligt. Ulovlige aktiviteter kan blive anmeldt til de relevante myndigheder.

Meddelelser og servicebeskeder

Du har indvilliget i at Twoo forsyner dig med vigtige meddelelser på hjemmesiden, mobilapplikationerne eller via email.

De kontaktoplysninger du indtaster skal være korrekte eller modtager du ikke vigtige meddelelser. I forbindelse med servicebeskeder eller andre meddelelser omkring tjenester kan Twoo placere et banner hen over sine sider for at gøre dig opmærksom på visse ændringer, som for eksempel justeringer i denne Aftale.

Alternativt kan en meddelelse bestå af en email fra Twoo til en e-mailadresse der er forbundet med din konto. Du erklærer dig også enig i at Twoo må kommunikere med dig gennem din Twoo konto eller via andre kanaler herunder email, mobiltelefonnummer eller telefon angående din Twoo konto eller tjenester i forbindelse med Twoo.

Gennemgå venligst dine Indstillinger, så du selv kan kontrollere hvilken slags meddelelser du modtager fra Twoo. Du erklærer dig enig i, at vi ikke påtager os noget ansvar i forbindelse med eller på grund at du, indbefattende, men ikke begrænset til, ikke modtager vigtige informationer, fordi du ikke har forsynet os med nøjagtige kontaktoplysninger eller andre informationer.

Hæftelse

Hjemmesiden er blot en platform, hvor medlemmer kan dele informationer om sig selv og som kan tillade medlemmer at tage kontakt til andre medlemmer. Twoo arrangerer som sådan ikke møder eller rådgiver om forhold eller matching. Selvom Hjemmesidens infrastruktur er stillet til rådighed af Twoo, så er det meste indhold tilvejebragt af medlemmerne. Twoo kan ikke holdes ansvarlig for medlemmers opførsel overhovedet, eller hvis dets tjenester ikke lever op til dine forventninger. Twoo stiller ingen eksplicitte eller underforståede garantier om driftsikkerheden, sikkerheden eller den fortsatte beståen af denne tjeneste.

Twoo har ingen kontrol over kvaliteten, kompatibiliteten eller sikkerheden for Medlemmer eller over sandfærdigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af nogen postering på denne Hjemmeside. Du anerkender, på trods af forbudene i disse Vilkår, at indhold, der er tilgængeligt på Hjemmesiden kan være upræcsit eller bedragerisk.

Selvom Twoo tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at Hjemmesiden er operativ og fejlfri, så bevirker internettets beskaffenhed i al almindelighed og softwares beskaffenhed i særdeleshed, at det ikke er muligt at levere en kontinuerlig og fejlfri drift.

Du anerkender og accepter, at den kontraktlige og den ekstra-kontraktlige hæftelse for Twoo er begrænset til direkte skader, op til et maksimalt beløb, der svarer til det mindste af følgende beløb:

 1. Det akkumulerede medlemskabsgebyr betalt af dig i de tolv (12) måneder, der gik forud for hændelsen, der førte til skaderne; eller
 2. maks. €20

I intet tilfælde skal Twoo kunne hæfte for nogen indirekte eller resulterende skader, der måtte opstå som følge af eller i relation til din eller andres adfærd i forbindelse med brugen af Hjemmesiden, herunder (uden begrænsning) følelsesmæssig lidelse, tab af muligheder, tab af data, tab af tid tilbragt og/eller enhver anden form for skade, som skyldes kommunikation eller møder med andre medlemmer, som du møder gennem vores Hjemmeside.

Ovenstående ansvarsfraskrivelse og begrænsninger af hæftelse gælder ikke i tilfælde af grov uagtsomhed, svindel eller bevidst uagtsomhed på vegne af Twoo. For så vidt tilladt efter gældende lov skal hæftelse for legemsbeskadigelse og død også være undtaget.

Du er enig i at yde skadeserstatning til os for alle tredjeparts krav (inklusive salæromkostninger på vores vegne), som måtte opstå fra og/eller vedrørende din brug af Hjemmesiden, informationer og/eller andet materiale delt på Hjemmesiden af dig og/eller som måtte være opstået fra eller på grund af enhver form for kontraktbrud.

Intellektuelle rettigheder

Du garanterer og indestår for, at al information delt på din profil er delt af dig, og at du alene er ophavsmand til din profil. Når du lægger data, som har til hensigt at være synligt for andre medlemmer, herunder men ikke begrænset til tekster, fotografier, billeder, tegninger eller grafik ud på en profil, en fotobeskrivelse, etc, giver du Twoo ubegrænset tilladelse til at udbrede, bruge, behandle, oversætte eller ændre disse data.

Varemærker, logoer, grafik, billeder, animationer, videoer og tekster, com forekommer på https://www.twoo.com er den intellektuelle ejendom af Twoo og må ikke blive gengivet, anvendt, publiceret, distribueret, solgt eller fremvist uden forudgående eksplicit og skriftlig tilladelse fra Twoo.

Hjemmesidefoto © 2009 Jim Sher

Gældende lov & kompetent ret

Aftalen skal være underlagt belgisk lov, uden henvisning til dens sammenstødende lovregler. I tilfælde af tvister vedrørende Aftalen eller brugen af Hjemmesiden, vil domstolene i Gent, Belgien, have jurisdiktion, medmindre der findes anden gældende lov om forbrugerbeskyttelse.

Credits

Credits udløber 91 dage efter købet (men du har helt sikkert brugt dem inden!). Hvis du modtager gratis eller promoveringscredits, kan de når som helst blive gjort ugyldige. Hvis du sletter din konto (men du er vel ikke ude på at knuse vores hjerter, er du?!) eller hvis Twoo sletter din konto (fordi du ikke opfører dig anstændigt!), så mister du samtlige credits.

Ændringer til disse Vilkår

Twoo kan til enhver tid ændre disse betingelser. Ændrede versioner bliver gældende tredive (30) dage efter, at de er blevet publiceret på Hjemmesiden, og din fortsatte brug af Hjemmesiden indikerer din accept af den nye version. Hvis ændringerne negativt påvirker en tjeneste for hvilken du har ydet betaling, har du ret til at annullere denne tjeneste og modtage en pro rata refundering, under forudsætning af, at du underretter os inden udløbet af den ovennævnte periode på tredive dage.