Pravidla & podmínky

Shrnutí
 1. Twoo provozuje platformu, jejíž obsah z převážné většiny poskytují její členové.
 2. Jsi zodpovědný/á za své přihlašovací údaje a veškerý obsah, který zveřejníš. Není dovoleno zveřejňovat žádný nelegální nebo škodlivý obsah.
 3. Přestože Twoo může prověřit obsah zveřejněný členy, tak za něj Twoo nepřebírá zodpovědnost.
 4. Souhlasíš s tím, že ti budou chodit upozornění o aktivitách a nebo e-maily vztahující se k tvému profilu. V nastavení si můžeš kdykoli zvolit, jaký typ upozornění si přeješ dostávat.
 5. Chybějící spolupráce může bez varování vést k ukončení nebo přerušení.
 6. Odpovědnost Twoo je striktně limitována.
Udělení souhlasu

Web Twoo.com a aplikace ke stažení na Twoo ("webové stránky") vlastní společnost Massive Media NV, registrovaná v belgickém Ghentu pod číslem 0537.240.636 (dále jako "Twoo" nebo "my"), právnická osoba pro VB je Massive Media UK Ltd, registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem 7803762 na této adrese: Westwood House, Annie Med Lane, South Cave HU13 0HX

Používáním stránek souhlasíš s těmito pravidly pro používání ("Pravidla & podmínky"). V případě, že s těmito Pravidly & podmínkami nesouhlasíš, nepoužívej tyto stránky prosím.

Je nutné se seznámit s podrobnostmi Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a Pravidel chování. Tato Pravidla & podmínky společně s Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů a Pravidly provozu představují celou dohodu mezi tebou a Twoo ("Dohoda").

Web - použití a přístup

Služby, které Twoo nabízí, jsou určeny jen pro dospělé. Minimální věk pro používání stránek je 18 let. V případě, že platné právo určuje pro používání tohoto webu vyšší věkovou hranici než 18 let, platí výhradně daná věková hranice.

Je tvou povinností zprostředkovávat správné, pravdivé, nezavádějící a přesné informace, které je nutné v případě jakékoli změny okamžitě aktualizovat. Zároveň prohlašuješ, že poskytnuté informace neporušují práva třetí strany.

Členství

Vytvořením profilu na těchto stránkách získáváš přístup k námi poskytovaným službám a staneš se členem webu. Nikdo se nemůže zaregistrovat více než jedenkrát ani v případě použití jiného jména. Členství se osobně vztahuje ke každému jedinci a nemůže být přiděleno nebo předáno třetí straně.

Twoo si vyhrazuje právo na odmítnutí jakékoli o žádosti o členství. Členství začíná až momentem, kdy obdržíš potvrzující e-mail od Twoo.

Pokud chceš využít plný přístup ke všem službám, aktivuj si Premium, za který je nutné uhradit členský poplatek.

Ukončení a zrušení

Svoje členství na Twoo můžeš kdykoli ukončit ve svém nastavení.

Ukončení z naší či z tvojí strany nedává právo na náhradu.

Twoo může tvé členství kdykoli ukončit nebo pozastavit a to v případě porušení (či podezření o porušení) těchto Pravidel & podmínek. K ukončení nebo pozastavení účtu může dojít bez předešlého varování, ačkoli o této situaci vždy následně informujeme e-mailem. Následně po takovémto ukončení nebo pozastavení účtu není dovoleno pokusit se o registraci nebo využívání našich služeb a to až do chvíle, kdy bude z naší strany ukončení odvoláno.

Bereš na vědomí a přijímáš, že v případě zrušení tvého členství z jakéhokoli důvodu může být obsah nahraný na Twoo smazán celý nebo částečně.

Povinnosti členů

Jakékoli používání stránek se řídí platnými zákony. V případě, že ti platné zákony užívání stránek nepovolují, nemůžeš tyto stránky používat.

V případě trestného činu spáchaného členem může Twoo kompetentním autoritám předat osobní informace daného člena a to v případě potřeby a bez nutnosti informování člena, o jehož osobní informace se jedná. Více informací o tom, jak s tvými osobními daty zacházíme, najdeš v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Bez výslovného souhlasu Twoo není dovoleno používat tyto stránky k prodeji zboží, služeb ani k distribuci reklamních materiálů.

Při používání těchto stránek je nutné se řídit Pravidly chování.

Obsah zveřejněný členy

Twoo je místem, kde se mohou lidé setkávat, komunikovat a sdílet fotky. Udržet na Twoo bezpečné a přátelské prostředí je proto našim společným cílem.

Jsi zodpovědný/á za veškeré texty, obrázky a všechny další informace, které na Twoo zveřejníš.

Obzvláště:

 • Není dovoleno šířit urážky, obscénní zprávy, pornografický obsah nebo jakýkoli jiný obsah, který by urážel lidskou důstojnost.
 • Není dovoleno ohrožovat ostatní návštěvníky webu instalováním počítačových virů nebo jiného škodlivého softwaru.
 • Není dovoleno zveřejňovat nepravdivý, obtěžující, výhružný, hanlivý nebo trýznivý obsah.
 • Nesmíš obtěžovat ostatní členy nebo se je snažit přesvědčit o svých politických nebo náboženských názorech. Nebude tolerováno ani enormní používání národních nebo náboženských symbolů.
 • Nesmíš se vydávat za jinou osobu a zároveň můžeš zveřejňvat pouze obsah, který patří k tvé pravé identitě.
 • Nemůžeš zveřejňovat ilegální obsah ani obsah, který by podněcoval kriminální chování. Nejsou povoleny fotky se zbraněmi.
 • Je zakázáno zveřejňovat jakýkoli obsah, který porušuje intelektuální vlastnictví ostatních. To znamená, že nemůžeš kopírovat materiály ani fotky jiných lidí bez jejich souhlasu.
 • Toto je verze Twoo v jazyce Čeština. Pro usnadnění komunikace a moderování používej prosím jen jazyk Čeština. Toto pravidlo neplatí ve výjimečných případech ve zprávách, básních, textech nebo vtipech.

Pamatuj!

 • Webové stránky mohou mít obsah, který můžeš považovat za nežádoucí.
 • Twoo má právo, avšak nejedná se o povinnost, prověřit členy a obsah, který zveřejňují na stránkách, a monitorovat spory mezi členy.
 • Twoo si vyhrazuje právo na smazání jakéhokoli uživatelského obsahu na stránkách a to i v případě, pokud nevyhovuje Pravidlům & podmínkám, škodí společnosti nebo třetí straně.
Bezpečnost

Zveřejňování a odhalování důvěrných nebo citlivých informací o tvé osobně ostatním členům je jen na tvou vlastní zodpovědnost.

Používání přihlašovacího jména, hesla a/nebo jiných přihlašovacích kódů (dále uvedeno jako "přihlašovací údaje") je na plnou zodpovědnost uživatele. Uživatel je povinen udržet veškeré své přihlašovací údaje v tajnosti a bezpečí. V případě zcizení nebo zneužití přihlašovacích údajů je uživatel povinen neprodleně informovat Twoo a to zasláním e-mailu na abuse-cs@twoo.com.

Při jednání s ostatními členy věnuj důraz přiměřeným opatřením a to především, pokud se rozhodnete setkat osobně.Dále také před jakýmkoli použitím těchto stránek souhlasíš s nastudováním Pravidel chování.

Každý uživatel je povinen včas oznámit, pokud se na Twoo setká se škodlivým nebo nedovoleným obsahem a to kliknutím na tlačítko 'Nahlásit nevhodné chování'. Pokud tvoji stížnost Twoo posoudí jako oprávněnou, bude veškerý závadný obsah co nejdříve odstraněn (texty, fotografie, informace nebo data). Nelegální aktivity mohou být oznámeny příslušným úřadům.

Upozornění a servisní zprávy

Souhlasíš s tím, aby ti Twoo poskytovalo důležité informace na webu, přes mobilní aplikace nebo e-mailem.

Poskytnuté kontaktní informace musí být pravdivé, v opačném případě ti nemusí přijít důležité zprávy. Za účelem předání zpráv týkajících se služeb, může Twoo na svoje stránky umístit banner s upozorněním, aby tě upozornilo na určité změny jako například na změny v této dohodě.

Upozornění může případně sestávat z e-mailu od Twoo, který bude odeslán na e-mailovou adresu uvedenou na tvém profilu. Zároveň také souhlasíš, že s tebou Twoo může komunikovat ohledně tvého účtu na Twoo nebo služeb spojených s Twoo prostřednictvím tvého účtu na Twoo, případně jiným způsobem zahrnujícím e-mail, mobilní číslo nebo telefon.

Zkontroluj si prosím své nastavení, ve kterém určuješ typy zpráv, které chceš od Twoo dostávat. Bereš na vědomí a zároveň souhlasíš s tím, že nepřebíráme odpovědnost vyplývající z případného poskytnutí nesprávného kontaktu či jiných informací a to včetně situace, kdy díky tomu neobdržíš důležité informace.

Odpovědnost

Tyto internetové stránky jsou určeny pouze k tomu, aby na nich členové mohli zveřejňovat informace o sobě samých a aby mohli kontaktovat ostatní členy. Twoo v podstatě neorganizuje žádná setkání ani neposkytuje rady ohledně vztahů a ideálních protějšků. Zatímco technickou část internetových stránek zajišťuje Twoo, tak většinu obsahu zveřejňují členové. Twoo nemůže být zodpovědné za chování svých členů ani za situaci, kdy nabízené služby nevyhoví tvým očekáváním. Twoo neposkytuje žádné implicitní ani explicitní záruky na spolehlivost, bezpečnost ani plynulost této služby.

Twoo nemá žádnou kontrolu nad kvalitou, vhodností ani bezpečností členů ani nad pravdivostí, správnosti nebo úplnosti jakéhokoli obsahu zveřejněného na těchto internetových stránkách. Bereš na vědomí, že i přes zákazy a podmínky uvedené v těchto Pravidlech a podmínkách, může být obsah dostupný na internetových stránkách nepřesný nebo zavádějící.

Ačkoli Twoo podniká veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby stránky fungovaly a nevyskytovaly se na nich chyby, tak obecná povaha internetu a především softwaru mnohdy neumožňuje poskytovat nepřetržitý a bezchybný provoz.

Bereš na vědomí a přijímáš, že smluvní a mimosmluvní odpovědnost Twoo je limitována na přímé škody až do maximální výše nepřesahující následující částky:

 1. Tebou hrazené souhrnné poplatky za členství během dvanácti (12) měsíců, které předchází události způsobující škody, nebo
 2. max 20€

Twoo nenese v žádném případě odpovědnost za žádné nepřímé nebo následné škody vzniklé v důsledku tvého chování nebo chování jiné osoby se spojení s používáním těchto internetových stránek a to včetně (bez omezení) emocionální úzkosti, ztracených příležitostí, ztráty dat, ztraceného času a/nebo jakékoli další škody plynoucí z komunikace nebo setkání s dalšími členy, se kterými se seznámíš přes tento web.

Výše uvedené zřeknutí se práv a omezené ručení neplatí v případě hrubé nedbalosti, podvodu nebo úmyslného zanedbání jménem Twoo. V souladu s platným právem mohou být vyloučeny také náhrady v případě škody na zdraví nebo smrti.

Souhlasíš s odškodněním třetí strany tebou místo nás a to v případě nároků třetí strany (včetně poplatků zaplacených naším jménem za právní úkony), které by plynuly z užívání těchto internetových stránek, informací a/nebo dalších materiálů, které zveřejníš na těchto stránkách, vyplývajících z porušení dohody.

Intelektuální vlastnická práva

Zaručuješ, že informace zveřejněné na tvém profilu jsou zveřejněné tebou a že jsi jediným autorem svého profilu. Pokud zadáš údaje za účelem, aby byly zveřejněny, a to včetně textů, fotografií, obrázků, kreseb nebo grafických výtvorů apod., uděluješ Twoo neomezenou licenci k šíření, zpracování, překladu nebo modifikování těchto dat.

Ochranné známky, loga, grafiky, obrázky, fotografie, animace, videa a texty, které se objeví na https://www.twoo.com se stávají duševním vlastnictvím Twoo a nemohou být reprodukovány, používány, publikovány, distribuovány, prodávány ani ukazovány bez předchozího písemného svolení ze strany Twoo.

Homepage foto © 2009 Jim Sher

Platné právo & příslušný soud

Dohoda se řídí belgickými zákony a to bez ohledu na nesoulad s jinými zákony. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se dohody nebo používání internetových stránek, je rozhodnutí v pravomoci soudu v Gentu, Belgie, pokud jinak neurčí příslušné zákony na ochranu spotřebitele.

Kredity

Kredity vyprší po 91 dnech od zakoupení (jsme si však jisti, že je do té doby využijete v plné míře!). Pokud obdržíte volné kredity nebo kredity v promo akci, můžeme takové kredity kdykoliv zrušit. Pokud zrušíte svůj účet (nedáte nám teď košem, že ne?!) nebo pokud Twoo zruší váš účet (protože jste zlobili!), ztratíte všechny nasbírané kredity.

Změny těchto Pravidel & podmínek

Twoo může tyto podmínky kdykoli změnit. Upravená verze vejde v platnost třicet (30) dní po zveřejnění na stránkách a další používání tohoto webu bude znamenat souhlas s novou verzí. Pokud změny nepříznivě ovlivní službu, za kterou bylo zaplaceno, je možné tuto službu ukončit a získat náhradu a to v případě, pokud nás upozorníš během výše uvedených třičeti dní.