Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 08/30/2016

Tyto stránky jsou vlastnictvím Massive Media NV, společností registrovanou v Ghentu, Belgie s registračním číslem 0537.240.636.

Toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů bylo vytvořeno za účelem demostrování pevného závazku dodržování tvého práva na soukromí a ochranu osobních údajů. Twoo tvoje osobní údaje zpracovává při maximální možné úrovní zapezpečení a v souhladu s tímto Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů a přísnými pravidly belgické a evropské legislativy o ochraně osobních údajů.

Toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů je částí Pravidel & podmínek na Twoo a mělo by být pozorně přečtěno. Specifikuje tvá práva a vysvětluje jejich vymáhání. Jakékoli užití tohoto webu tě zavazuje k souhlasu s celým Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů.

Druhy dat, které sbíráme
 • Tebou nahrané veřejné informace:

  • Informace z tvého profilu, obrázky...
  • Zprávy odeslané ostatním uživatelům.
 • Tebou nahrané soukromé informace:

  • Nastavení a administrativní data jako tvoje uživatelské jméno a heslo.
  • Tvoje nastavení.
 • Historii a záznamy:

  • Čas, datum a URL všech stránek na Twoo, které navštívíš.
  • Vyhledávání, které na webu provedeš.
  • Technické informace ohledně internetového prohlížeče a počítače.

Během registrace (a po ní) nám můžeš poskytnout informace v podobě tvého jména, e-mailové adresy, pohlaví, data narození, lokality a další volitelné údaje o tvé osobě. S vyjímkou pohlaví a data narození mohou být data na tvém profilu na Twoo kdykoli upravena.

Pokud se rozhodně poskytnout o sobě dodatečné informace, dáváš nám tímto svolení se zacházením s danými informace dle tohoto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Co děláme s tvými osobními údaji?

Tvoje osobní údaje používáme k:

 • Publikování informací, které byly tebou označeny za veřejné a to dle podmínek specifikovaných ve tvém nastavení.
 • Umožňuje správně používat tyto stránky v souhladu s tvým nastavením.
 • Provádí obecnou zákaznickou administraci.
 • Odesílá to komunikaci o stránkách a dalších produktech a službách.
 • Poskytuje ti reklamu přímo na míru tvému profilu.
 • K vyšetřování porušení Pravidel chování.
 • Generuje anonymní statistiky o stránkách (uživatelích) za účelem rozvinutí stránek nebo zprostředkování statistických informací třetí straně.
 • K registraci a zveřejnění tvého profilu na dalších sociálních webech vlastněných společností Massive Media Match NV.

Pokud si přeješ dostávat od nás e-maily s upozorněním o nových zprávách, a nebo z jiných důvodů souvisejících se stránkami, můžeš si tutu možnost zvolit ve svém "Nastavení".

Registrací na těchto stránkách bereš na vědomí a souhlasíš, že údaje z profilu a další informace, které poskytneš a to včetně citlivých osobních údajů, mohou být zpřístupněny ze zemí mimo Belgii. Upozorňujeme, že země mimo Evropu mohou mít nastaveny nižší standardy ochrany osobních údajů než v Belgii.

Jak jsou tvoje soukromé údaje sdíleny se třetí stranou

Třetí strana může mít přístup ke všem informacím, které jsou tebou zamýšleny jako veřejné a to za podmínek specifikovaných ve tvém nastavení soukromí.

Nesnášíme spam stejně tak jako ty. Tvoji e-mailovou adresu proto nikdy nesdílíme se třetí stranou.

Statistické nebo anonymní informace o našich uživatelích mohou být prozrazeny za marketingovými nebo reklamními účely. V takovém případě nikdy neprozrazujeme informace, které by mohli být použity k tvé osobní identifikaci.

Nikdy nesdílíme žádné další osobní údaje se třetí stranou, pokud nám k tomu neudělíš výslovný souhlas. Můžeme však umožnit přístup k tvým osobních údajům v případě nelegálního užití a to pokud k tomu dostaneme příkaz od soudního úřadu, nebo za účelem ochrany našich práv.

Cookies a webové štěnice

Stránky používají cookies k identifikaci uživatelů, pro zamapatování jazykových preferencí a usnadnění navigace na stránkách. Cookies je možné v internetovém prohlížeči zakázat, avšak některé stránky nebudou v takovém případě fungovat správně.

Uchovávání údajů a lokalita

Twoo se řídí následujícími pravidly pro uchovávání údajů:

 • Informace nahrané tebou: uchovávány během období 6 měsíců po smazání těchto informací nebo po smazání účtu (poznámka: svůj účet si můžeš smazat kdykoli. Pokud se na svůj účet nepřihlásíš během 6 měsíců, tak může být smazán automaticky).
 • Historie a záznamy: uchovávány během 6 měsíců od okamžiku vytvoření položky v historii nebo záznamu.
 • Cookies: cookies používané na stránkách mají maximální dobu trvání 100 dní.

Tvoje osobní údaje mohou být uchovávány v zemi mimo EU.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní opatření, která platí na Twoo předcházejí škodě, zneužití a modifikaci informací, které spravujeme. Twoo k ochraně osobních informací používá standardní technické prostředky. Přestože na internetu "perfektní bezpečnost" neexistuje, techničtí odborníci v Twoo na jejím zajištění tvrdě pracují.

Tvoje práva

Přístup ke svým osobním údajům můžeš získat bezplatně (a upravit je nebo je v případě potřeby nechat upravit). V případě změny tě žádáme o rychlou aktualizaci informací.

Můžeš mít námitky proti použití tvých osobních údajů k účelům přímého marketingu.

Ujednání o nesledování ('DNT' = Do Not Track)

Žádost o nesledování (dále jen 'DNT' = Do Not Track) je možnost ochrany soukromí, kterou si mohou uživatelé ve webových prohlížečích nastavit. Prostřednictvím DNT mohou uživatelé informovat webové stránky a služby, že si nepřejí, aby některé informace ohledně jejich návštěv na webových stránkách či online službách byly shromažďovány. Jsme odhodláni uživatelům poskytovat možnost volby o informacích, které sledujeme. Nicméně v tuto chvíli nejsme schopni rozlišit ani reagovat na DNT žádosti, protože v rámci internetu teprve probíhá diskuze, co vlastně DNT znamená, co to znamená být v souladu s DNT a také diskuze o definování přístupu k DNT.

Ochrana tvého hesla

Neměl(a) bys své heslo prozradit ani ho sdílet s žádnou třetí stranou. Uchování hesla v bezpečí je tvá vlastní zodpovědnost.

V případě odhalení nebo odcizení hesla si ho okamžitě změň přes Nastavení. Informuj nás prosím e-mailem o jakémkoli porušení soukromí nebo zcizení přihlašovacích údajů na abuse-cs@twoo.com.

Doporučujeme pravidelné změny hesla. Nastavení bezpečného hesla sníží riziko neautorizovaného přístupu k účtu.

Importování tvých kontaktů

Twoo svým členům v některých zemích nabízí jednoduchý importovací nástroj, prostřednictvím kterého mohou pozvat své emailové kontakty k registraci na Twoo. Pokud se k importování svých kontaktů rozhodneš, potvrzuješ tím, že máš jejich souhlas a zároveň přijímáš, že bude vybraným kontaktům odeslán automatický email a připomínka. Twoo ukládá kontaktní údaje tvých přátel pouze za účelem, aby s tebou přátele mohli po registraci automaticky navázat kontakt.

Twoo neprodává e-mailové adresy ani je nepoužívá k zasílání jiné komunikace než pozvánek. Tvoje kontakty mohou v pozvánce kliknout na odkaz sloužící k odhlášení a zabránit tak obdržení dalších pozvánek od Twoo.

Změny v tomto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na úpravu tohoho Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů v kterýkoli okamžik. Všechny změny budou zveřejněny na stránkách,

Modifikovaná verze vejde v platnost třicet (30) dní po zveřejnění na stránkách.