Or sign up with e-mail
Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Michał, 25

Zgierz

  • Likes 6
  • Views 0

Chat
Like

"Tutaj noce są piękne, gdy pogoda dopisuje zawsze można oglądać gwiazdy.
Patrząc na nie dostrzegam jak ogromny i niezbadany jest wszechświat.
Duży wóz obok 54 m wieży to klasyk tutejszego gatunku. Myślę o tym czy gdzieś tam daleko
życie istnieje. Może miliardy kilometrów stąd ktoś również patrzy na gwiazdy i zastanawia się,
czy jest gdzieś jeszcze życie?"


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Polish

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Michał hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Michał

SIGN UP