Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Hong Duong, 45

Yên Bái

  • Likes 9
  • Views 7

Chat
Like

sinh ra tại tỉnh yên bái giờ thì vào miền nam rồi lấy vợ rồi sinh con ...thời gian trôi qua nhanh nay đã ngoại tứ tuần.may thay tâm hồn còn phơi phới sắc xuân nên mặc dù cuộc đời đã khá nhiều sóng gió nhưng nhìn đời vẫn là 1 màu xanh.


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Hong Duong hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Hong Duong

SIGN UP