Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Patryk, 27

Warsaw  •  Here for friends

  • Likes 186
  • Views 246

Chat
Like

Świat należy do nas, choć życie nie jest łatwe,
nieraz własną ignorancją krzywdziłem matkę.
Nieraz byłem świadkiem ludzkich kłamstw i fałszu,
a ci pozornie życiowi gubili kroki w marszu.
Prawda jak harpun przeszywa serca ludziom,
wielu od niej ucieka katując chłost i płuco.
Wielu zalanych wódą mówiło mi jak żyć,
a dobrze mi życzy zapewne dwóch na krzyż


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Polish

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Patryk has answered 70 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Patryk

SIGN UP