Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Trần, 38

Vinh  •  Here to chat

  • Likes 21
  • Views 4

Chat
Like

Hãy yêu hết mình,có thể bạn sẽ bị tổn thương.Nhưng đó là cách duy nhất để được sống trọn vẹn.
Chia tay! Ừ, còn gì dễ dàng hơn thế?
Một phút quay đi tim nhói trăm lần.
Có thể sau này em không phải là em..
Để anh dửng dưng trước những điều không thể.
Một người khổ đau trong vòng nguyệt quế.
Còn người kia vung ném những tràng cười...


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Trần has answered 127 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Trần

SIGN UP