Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Thuong, 33

Vinh

  • Likes 125
  • Views 170

Chat
Like

Goodday and Goodluck for you.

Hay~ Song^ So^i Do^ng & Che^t E^m De^m!
^^^..Đừng bao giờ làm điều ngược lại bạn nhé..^^^
Những người bạn gặp trên đường đời sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Dù tốt hay xấu, họ cũng tặng bạn những kinh nghiệm sống hết sức tuyệt vời. Chính vì thế, đừng nên lên án, chỉ trích hay than phiền ai cả. Thậm chí, nếu ai đó làm tổn thương bạn hay lợi dụng lòng tốt của bạn thì xin hãy thứ tha!!


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

I also speak

English, Chinese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Thuong has answered 3 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Thuong

SIGN UP