Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Phi, 27

Vinh  •  Here for friends

  • Likes 2
  • Views 0

Chat
Like

Mình thuộc cung song tử. Nên là con người thiên thân nhưng mang trong mình ác quỷ. nhưng có nhưng lúc mình rất khó tính, mình luôn vui vẻ, nhưng đó là chỉ thể hiện vẻ bên ngoài,nhưng trong lòng thì rất phức tạp, là con người sống vì người khác, nên hay bị người khác lợi dung, mình biết họ lợi dụng mình mình biết nhưng mình không nói, mình cứ làm cho họ, để một ngày họ hiểu ra mình và họ sẽ hối hận


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Phi has answered 51 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Phi

SIGN UP