Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Lý, 59

Vinh

  • Likes 13
  • Views 9

Chat
Like

Bộ đội xuất ngũ năm 1982,sau đó vào Đắk Lắk công tác tại xí nghiệp ô tô vận tải hàng hoá Đắk Lắk,đến năm 1990 về công táctạiUB T.T phố châu( chánh văn phòng UB) ,BT Đoàn TN,Trưởng ban VHXH T.T Phố Châu.Tốt nghiệp T/C chính trị -2000.
Tháng 5/2012,tôi vừa được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng,kỷ niệm chương CCB VN.Hiện là Hội viên CLB nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Tĩnh,P/V Thời báo làng nghề Việt


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Lý has answered 1 question

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like

SIGN UP