Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Pham Van Luu, 36

Vũng Tàu

  • Likes 74
  • Views 9

Chat
Like

Hạnh phúc không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi. Tất cả do chúng ta mà thôi!
Mỗi ngày trôi qua là một nấc thang của cuộc đời mình. Khi lên dốc, khi bằng phẳng, khi xuống dốc, đôi khi rơi tư do. Điều quan trọng là bất cứ ở trạng thái nào bạn vẫn phải luôn hướng về phía trước, lên trên và giữ cho mình luôn luôn cân bằng. Như vậy bạn đang là một người chiến thắng.


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Pham Van Luu hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Pham Van Luu

SIGN UP