Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Long Ca Ca, 34

Vũng Tàu

  • Likes 0
  • Views 0

Chat
Like

Vẫn kiêu hãnh ngẩng đầu lên kiêu ngạo
Vẫn cúi đầu tự nhủ phải cố lên...
Trên trời cao, tui là vì sao lẻ
Dưới mặt đất tui là kẻ cô đơn...
Nỗi buồn ơi nếu mày là vật chất
Thì tao là kẻ giàu nhất thế gian này.
Neu ban thich hay YM cho toi: lu_khach_lo_buoc
Neu ban can hay YM cho toi lu_khach_lo_buoc
Neu ban muon hay YM cho toi: lu_khach_lo_buoc
Toi luon san sang chao don ban.


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Long Ca Ca has answered 1 question

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Long Ca Ca

SIGN UP