Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Mguyeenx Phong Nhã, 69

Vĩnh Yên

  • Likes 15
  • Views 8

Chat
Like

Mình cũng vậy thôi, là một người rất bình thường, hiền lành, cầu toàn ..
Nha cũng đã làm Nhà nước, nay nghỉ hưu rồi. cũng chỉ muốn gặp Bạn nghiêm túc để tâm sự cho vui , ko thich cặp bồ ...
Ban Tốt_Giỏi -_Cùng sở thích &
Tri_ kỷ _ thật là ...
_Quý_Hiếm..".


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

I also speak

Russian

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Mguyeenx Phong Nhã has answered 34 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Mguyeenx Phong Nhã

SIGN UP