Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Chihieu, 30

Vĩnh Long

  • Likes 13
  • Views 1

Chat
Like

Tôi hiện là một chàng trai rất vui và hòa đồng với mọi người..Tôi luôn biết cách tạo niềm vui cho người khác..
Cuộc sống này thật tuyệt vời làm sao!! Chúng ta hãy cố gắn trân trọng những gì mà cuộc sống này đã cho ta. Hãy làm những điều mà mình thích , và hãy sống thật với bản thân mình. Đừng nên bực bội hay giận hờn bất cứ thứ gì vì nó sẽ làm cho chúng ta trở nên già đi và cuộc sống sẽ trở nên tồi tệ hơn.. Chúc

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (2)

PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Chihieu hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Chihieu

SIGN UP