Or sign up with e-mail
Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Cá, 26

Văn Tràng

  • Likes 34
  • Views 0

Chat
Like

• Vui vẻ nhưng nóng tính...
• Đơn giản nhưng khó hiểu...
.
• Hòa đồng nhưng nội tâm...
• Dễ giận nhưng dễ quên...
...
• Lúc buồn: Im lặng..
• Lúc vui: Nói đủ thứ...
• Lúc chán nản: Nghe nhạc....
..
• Và khi cảm thấy hoàn toàn bất
lực...
• Nói mà không nghe: Buông
xuôi chẳng cần gì cả...!!!


Tôi thích sống như một chú hề và đặt vào đời 2 chữ
mặc kệ !
Nhưng hề cũg có cảm xúc :
Đằ


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Cá hasn't answered any questions yet

ASK HER QUESTIONS

Find more profiles like

SIGN UP