Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Jan-Erik, 55

Vänsjö

  • Likes 251
  • Views 393

Chat
Like

En människa som har passerat den svåra tröskeln i livet.
Anser att det är viktigare att hjälpa svaga - än att tävla med starka.
Avskyr egoism, intolerans och nonchalans!
Samt i övrigt så har jag en stark tilltro på rättvisa och är också en varm anhängare av att livstid skall vara livstid vid svåra brott.
I övrigt kan jag känna sorg över att många har en ansiktslös ytlighet och bristande empati.


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Swedish

Relationship status

I'm seeing someone

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Jan-Erik has answered 10 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Jan-Erik

SIGN UP