Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Kevin, 31

Tuy Hoa

  • Likes 2
  • Views 0

Chat
Like

Trong cuộc đời này có nhiều thứ bạn phải cho đi để có thể nhận lại mặc dù có những điều ta không mong muốn.
Ta sinh ra trong cuộc đời này phải chịu chi phối của hoàn cảnh nhưng nếu biết phấn đấu + may mắn ta vẫn có thể vươn lên và tiến bộ trong sự nghiệp!
Cuối cùng tôi mong muốn tìm được người con gái biết yêu tôi hết lòng, là hậu phương vững chắc cho tôi để xây dựng hạnh phúc đi trọn cuộc đời.


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Kevin hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Kevin

SIGN UP