Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Ha Ngoc Bich, 26

Trung Mỹ Tây

  • Likes 1,598
  • Views 522

Chat
Like

Bên anh em nhận thấy lòng mình bình yên đến lạ thường.! Nhớ lắm cảm giác dk anh ôm vào lòng, anh mắng yêu....Nhưng mọi thứ giờ đã xa zui. Biết la như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai, biet la tu gio tình cảm này buộc phải chôn giấu nhưng.....Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh!


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

I also speak

English

Relationship status

I'm seeing someone

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Ha Ngoc Bich has answered 53 questions

SEE HER QUESTIONS

Find more profiles like Ha Ngoc Bich

SIGN UP