Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Servezad, 67

Travnik  •  Here for friends

  • Likes 17
  • Views 1

Chat
Like

Ja živim u Travniku. Završio sam studij turizma u Dubrovniku. Prije toga završio sam učiteljsku školu u Travniku. Sada radim na administrativnim i stručnim poslovima gradske MZ Centar Travnik. Volim pisati - nagrada za kratku priču Ivo Andrić, volim muziku, volim prirodu ( Vilenica, Bašbunar, Bukovica, Vlašić ). Na Galici na Vlašiću imali smo prekrasnu vikendicu koja je devastirana u ratu.

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (1)

PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

English

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Servezad has answered 12 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Servezad

SIGN UP