Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Nguyễn Tất Thắng, 39

Thanh Hóa

  • Likes 16
  • Views 6

Chat
Like

" Niềm vui, ước nguyện, ý trí và những dự định trong quá khứ, hiện tại và tương lai một phút giây hay cả cuộc đời..."
Hãy là chính mình dù cho cuộc sống có ra sao, mọi người có thế nào và luôn chân trọng những gì mình đang có ... Còn không thì => Next...


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Nguyễn Tất Thắng has answered 50 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Nguyễn Tất Thắng

SIGN UP