Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Nguyễn Ngọc Tú, 24

Thanh Hóa

  • Likes 4
  • Views 0

Chat
Like

Tình yêu của em là biển rộng,
anh như con thuyền nhỏ chưa một lần ra khơi.
Bến bờ hạnh phúc thật xa xôi
nhưng nếu không dám đi , sẽ ko bao giờ tới..
Và anh cứ căng buồm mặc kệ gió thổi
dù sao con tim đã quen với sự dày vò rồi
như cánh bướm mềm cố bay trong giông tố
um tâm trí anh bảo ko nên cố
Vì ngoài kia hung dữ lắm những đợt sóng xô
But still im diving in that deep sea
Mưa gió cứ về tiếp đi
…Sóng đến, song đi
tính chóng đến và cũng chóng đi


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Nguyễn Ngọc Tú has answered 237 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Nguyễn Ngọc Tú

SIGN UP