Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Anh Tuyến, 42

Thanh Hóa

  • Likes 20
  • Views 8

Chat
Like

Dòng đời ồn ào chảy/ Với bao khát vọng thầm/ Người ham mê quyền chức/ Kẻ mong ước giàu sang/ Chỉ riêng tôi ngược bước/ Lãng du trong men tình.........

Phút giao mùa hạ bước sang thu/ Nắng rực hồng chuyển gió heo may/ Gió thu lạnh lòng người khắc khoải/ Bóng hình ai sưởi ấm thu về


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Anh Tuyến has answered 49 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Anh Tuyến

SIGN UP