Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Quang, 43

Thu Dau Mot

  • Likes 237
  • Views 16

Chat
Like

Toi sinh ra va lon len ở Nghe An, hien nay toi dang cong tac tai truong cap 3 tinh Binh Duong.
"Phuơng trình" nào đưa ta về chung lối
"Định lý " nào sao vẫn mãi ngăn đôi
Điểm" vô cực" làm sao ta gặp được
"Đạo hàm " kia nào đâu có nghiệm trước
Để "lũy thừa" chẳng gom lại thành thơ....
*******************************
Bắt quả tang sin ngồi trên (chân) cos
Cotang mỉm cười cos mới ngồi trên (chân)sin
*******************************
Ta cứ ngơ xuông trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Quang has answered 37 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Quang

SIGN UP