Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Nguyễn Ngọc Long, 29

Thái Nguyên

  • Likes 57
  • Views 0

Chat
Like

Nguyễn ngọc Long.!
Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình nông thôn.!
Có 3 anh em.!
Anh cả.Nguyễn ngọc Thành.
Nghề nghiệp:chủ cửa hàng Ngọc Thành.
Số268.Trần phú,Từ sơn,Bắc Ninh
Kinh doanh buôn bán đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu sang trung quốc.!
Anh hai:Nguyễn ngọc Khách.
Nghề nghiệp:bếp trưởng khách sạn vista.
Số:30.Nguyễn thượng Hiền.Hà Nội.
Cuối cùng:Nguyễn ngọc Long.
Nghề nghiệp:Nhân viên.Ph


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

I also speak

English

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Nguyễn Ngọc Long hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Nguyễn Ngọc Long

SIGN UP