Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Lê Hiếu, 27

Thái Nguyên  •  Here for friends

  • Likes 11
  • Views 2

Chat
Like

Khi bạn trao yêu thương cho 1 ai đó, có thể cái bạn nhận lại được từ họ chỉ là 1 con số 0. Nhưng chắc chắn bạn sẽ nhận lại được nó đầy đủ và còn hơn thế nữa, từ 1 người khác, vào 1 thời điểm khác. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Vậy hãy cứ tin rằng, đến 1 lúc nào đó..........


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Lê Hiếu has answered 2 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Lê Hiếu

SIGN UP