Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Đinh Tiến Thành, 27

Thái Bình

  • Likes 14
  • Views 0

Chat
Like

Cuộc đời thì lắm bất công, cuộc sống mang nhiều giả tao. trong lúc còn đang sống hãy cố gắng sống thật tốt yêu thương cho đi thật nhiều. Để sau này không bận lòng, hối hận những gì mình làm không đúng, làm sai với mọi người. Sống thanh thản là hạnh phúc nhất.........?


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Đinh Tiến Thành has answered 13 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Đinh Tiến Thành

SIGN UP