Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Y Nguyen, 30

Ho Chi Minh City

  • Likes 311
  • Views 148

Chat
Like

Cho em hỏi có anh chị nào biết chị Phạm thị thiên nga không ạ. Trước kia làm Amway. Em mất liên lạc với chị 2 năm hơn rồi. Ân nhân giúp đỡ khi em gặp khó khăn khi mới vào lập nghiệp ở đất Sài Gòn. Bây giờ cần gặp chị...


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

I also speak

English

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Y Nguyen has answered 49 questions

SEE HER QUESTIONS

Find more profiles like Y Nguyen

SIGN UP