Or sign up with e-mail
Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Tuyet Dung, 37

Ho Chi Minh City

  • Likes 236
  • Views 1

Chat
Like

Thêm người bạn thêm niềm vui, mình ko phân biệt tuổi tác,trình độ,hình thức.....người đó đem lại niềm vui cho mình là đc
Rất vui khi có ai đó ghé thăm profile của mình......đôi lúc mình cảm thấy tâm trạng và cần sự chia sẻ, trò chuyện, được quan tâm nhiều hơn.......có thể mình mong sẽ tiến xa hơn thế......số phone của mình "ko chín ko chín năm bảy bảy năm hai chín"


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

I also speak

English

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Tuyet Dung hasn't answered any questions yet

ASK HER QUESTIONS

Find more profiles like Tuyet Dung

SIGN UP