Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Trần Trung Định, 28

Ho Chi Minh City

  • Likes 31
  • Views 0

Chat
Like

Ai muốn rõ về tôi hơn thì cố mở to con mắt ra đọc 100 câu hỏi sau đây nha
1. Tên thật của bạn là gì?
Trần Trung Định
2. Bạn có thể tự giới thiệu một chút về bản thân?
Thật thà
Ít nói
Giản dị
Thương người
Ghét kẻ ác...
Đặc biệt rất hâm mộ Lý Thông
3. Bạn có anh chị em không?
Hai bà chị gá


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

I also speak

English

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Trần Trung Định has answered 29 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Trần Trung Định

SIGN UP