Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Trần Đại Gia, 56

Ho Chi Minh City  •  Here to chat

  • Likes 1,142
  • Views 83

Chat
Like

TIỀN BẠC là của CON. ĐỊA VỊ là tạm thời. VẺ VANG là quá khứ. SỨC KHỎE là của chính mình.
"Nếu bạn tin rằng bạn là một người tầm thường, bạn sẽ sống một cuộc sống tầm thường vô vị, đúng như những gì mình đã tin. Nếu bạn đã từng mơ ước trở thành đại bàng, bạn hãy đeo đuổi ước mơ đó..."
Mình muốn giao lưu - kết bạn với những người Bạn cùng MONG ƯỚC CÓ: Sức Khỏe + Hạnh phúc về tinh thần + Mạnh về Tài chính


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Trần Đại Gia has answered 13 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Trần Đại Gia

SIGN UP