Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Trương Vô Kỵ, 44

Ho Chi Minh City

  • Likes 292
  • Views 106

Chat
Like

Nếu em bận k thể nhắn tin cho anh...! Anh sẽ hiểu. Nếu em k có tg để quan tâm anh...! Anh sẽ hiểu. Nếu em k trả lời nhữg lúc anh pm...! Anh cũng sẽ hiểu. Nhưg sẽ có 1 ngày anh im lặg và quay lưng đi, thì lúc ấy... " EM SẼ HIÊU ''. Nhớ đó ! Đồ ngốc ah...

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (1)

PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Trương Vô Kỵ has answered 49 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Trương Vô Kỵ

SIGN UP