Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Tonny, 33

Ho Chi Minh City

  • Likes 61
  • Views 10

Chat
Like

hãy yêu,hãy nói và hãy làm theo con tim mách bảo của bạn vì thời gian sẽ không bao giờ chờ đợi quá nhanh cho 1 đời người
Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một l


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

English

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Tonny has answered 49 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Tonny

SIGN UP