Or sign up with e-mail
Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Thao, 35

Ho Chi Minh City

  • Likes 151
  • Views 0

Chat
Like

chong chong quay thi troi xanh co gio e chi cuoi` khi noi do co anh
- Tôi bật khóc khi biết mình thua cuộc !!
Vòng tay này không giữ đc ai kia
- Bao ngày qua tôi đã lầm tin tưởng !
Về một người không phải của riêng tôi
- Muốn quên lắm nhưng làm sao quên được
Một bóng hình tôi đã khắc vào tim
- Người đâu biết từg đêm tôi khó ngủ !
Nhớ đến người mà nước mắt tuôn rơi....!


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Thao hasn't answered any questions yet

ASK HER QUESTIONS

Find more profiles like Thao

SIGN UP