Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Thai Hoang Anh, 43

Ho Chi Minh City

  • Likes 385
  • Views 163

Chat
Like

LẶNG LẼ .

Anh về
từ một cơn mưa
Lòng em nhức nhối
tình chưa tới bờ
Hoa vàng
mấy độ ngẩn ngơ
Mực khô đáy lọ bài thơ chưa thành

Bao giờ
được ở bên anh
Lòng em chỉ muốn trở thành cỏ cây
Muốn làm
tàn lá thơ ngây
Chở che
bóng nắng những ngày anh qua

Ước gì
em được tan ra
Thành con sóng nhỏ
từ xa vỗ về
Cúc vàng
nở rực chân đê
Đón con sông nhỏ trở về rừng xưa...

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (1)

PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Thai Hoang Anh has answered 61 questions

SEE HER QUESTIONS

Find more profiles like Thai Hoang Anh

SIGN UP