Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Quốc Dũng, 26

Gò Vấp

  • Likes 28
  • Views 3

Chat
Like

- Vài dòng tự bạch:
Xin chào các bạn, mình tên là Dũng. Mình sinh năm 1992 (24 tuổi). Mình hiện đang làm việc ở Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Rất vui được làm quen và kết thân với các bạn. ^^

- Câu nói yêu thích:
Tôi không cần biết bạn là người da trắng hay da đen, dị tính, đồng tính hay song tính, cao, thấp, mập, ốm, giàu hay nghèo. Nếu bạn tốt với tôi, tôi sẽ tốt với bạn. Chỉ vậy thôi.

Instagram user: /daolamconphaihieuthaomecha/


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

I also speak

English

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Quốc Dũng has answered 1879 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Quốc Dũng

SIGN UP