Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Nguyen Huynh Thanh T, 40

Ho Chi Minh City

  • Likes 152
  • Views 0

Chat
Like

Không vấp ngã trong cuộc sống là điều đáng quý nhưng vấp ngã rồi mà đứng dậy càng đáng quý hơn.
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.
Để ta có thêm ngày nữa để yêu thương!

Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ, họ tin vào lời hứa, họ có những lời ước hẹn, họ đã trưởng thành từ nỗi đau, họ nhận ra sai lầm, họ có một người bạn thật sự, và vì bên họ còn có một tình yêu


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Nguyen Huynh Thanh T hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Nguyen Huynh Thanh T

SIGN UP