Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Nguyễn Tiến Dũng, 39

Ho Chi Minh City

  • Likes 265
  • Views 2

Chat
Like

Hãy xuất phát để về đích!
" Lãng mạn", lãng là sóng, mạn là mạn thuyền. Khi sóng vượt qua mạn thuyền tức là vượt qua giới hạn. Nếu có thể bạn hãy vượt qua để biết mình làm được. Để biết mình là ai-mình có xứng đáng không? Nào xuất phát đi,...


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Nguyễn Tiến Dũng has answered 1 question

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Nguyễn Tiến Dũng

SIGN UP