Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Nguyễn Kiên, 30

Ho Chi Minh City

  • Likes 12
  • Views 5

Chat
Like

Nếu ai nghĩ yêu 1 chút cho lòng ấm áp
Thì sẽ trả giá bằng sự tàn ác của tình yêu
"Có những điều nhỏ nhoi đã đưa 2 con người xa lạ đến với nhau, thượng đế tạo nên tình yêu cho 2 người đó. Nhưng khi người ta yêu nhau rồi thượng đế lạị nhẫn tâm đẩy 2 con người đó ra xa. Tình yêu liệu có phải là 1 món quà quá xa xỉ'
Cho thật nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu.....(T_T)
"Đểu có học vấn và Sở Khanh có lập trường" mặc dù


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Nguyễn Kiên hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Nguyễn Kiên

SIGN UP