Or sign up with e-mail
Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Nguyễn Ngọc Thiên La, 28

Ho Chi Minh City

  • Likes 302
  • Views 0

Chat
Like

Luôn say "good morning" để lúc nào tinh thần cũng hăng hái như khi bắt đầu một ngày mới
Hiện mình đang là nhân viên kinh doanh mỹ phẩm( cả nam và nữ, k chỉ nữ mới có nhu cầu làm đẹp) và thực phẩm dinh dưỡng. Ai có nhu cầu hoặc muốn hợp tác phân phối thì liên hệ với mình nha:) Welcome everyone and everywhere


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm bisexual

SEE MORE

QUESTIONS

Nguyễn Ngọc Thiên La hasn't answered any questions yet

ASK HER QUESTIONS

Find more profiles like Nguyễn Ngọc Thiên La

SIGN UP